Endülüs Emevi ve Beni Ahmer Devleti Konu Anlatımı


Endülüs Emevi ve Beni Ahmer Devleti

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla Kadar) ünitesi İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı konusunun alt başlığı alan Endülüs Emevi ve Beni Ahmer Devleti konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz.

ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ ( 756-1031 )

* İspanya’da kurulan ilk İslam Devleti’dir. (Başkent Kurtuba)

* Abbasilerden kaçan Emevi ailesince kuruldu. (Halife Hişam’ın torunu Abdurrahman tarafından)

* İlim ve kültür alanında ilerlediler. (Kurtuba Sarayı) Bir çok Avrupalı öğrenci hatta papazlar Endülüs’e giderek eğitim gördü.

* Halifelikte hak iddia ettiler.

* III. Abdurrahman zamanında en parlak dönemini yaşadı.

* İç karışıklıklar ve çevresindeki hristiyan krallıkların baskısı sonucu 1031’de yıkıldı. Yerine 28 tane beylik kuruldu. (Bu beyliklere genel manada Tevaif-i Mülk veya Mülûkü’t-Tavâif) Bunlardan en önemlisi ve son yıkılanı Beni Ahmer Devleti idi.

MUHTEŞEM ENDÜLÜS:

III. Abdurrahman Döneminde Endülüs’te İslam uygarlığı süratle ilerledi. Cordoba (Kurtuba) ile diğer kentler arasında posta teşkilatı tahsis edildi. Tersaneler ve silah imalathaneleri yapıldı. Bağdat ile ilişkiler düzeltilerek oradan, yüksek meblağlar ödemek suretiyle sanatkârlar getirildi. “Endülüs fatihlerinin dil, edebiyat ve diğer sosyal kurumlarının etki ve çekiciliği o kadar büyük oldu ki %100 müslüman olmamakla beraber, kentlerde yaşayan Hristiyan tebaanın çoğu Müslümanlar gibi bir yaşam sürmeye başladılar. Sanat, şiir, felsefe ve ilimler alanında kendilerinin ne derece geride kaldıklarının farkına vardılar. İslam uygarlığının parlaklığından gözleri kamaşmış yerli Hristiyanlar kısa zaman zarfında, İslami yaşam tarzı ve biçimini taklit etmeye başladılar.”

 

 

BENİ AHMER DEVLETİ ( 1232-1492 )

* Gırnata İslam Devleti de denir. (Granada Sultanlığı)

* İspanya’daki son Müslüman devlettir. (Başkent Gırnata)

* İlimde çok ileriydiler ve Avrupa’dan öğrenciler gelirdi.

* 1492’de Hristiyanlar yıktı. Müslümanları ve Yahudileri katlettiler. Osmanlı Devleti yardım etti. Oruç Reis ve Hızır Reis İspanya’daki birçok Müslüman ve Yahudi’yi ölümden kurtardı. Kurtarılan Seferad Yahudileri Selanik, İzmir ve İstanbul’a yerleştirildi.

ENDÜLÜS’TE BİLİMSELORTAM

Endülüs Emevi Devleti, Endülüs ve Avrupa uluslarının ihtiyacı olduğu bir dönemde ilim, kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet vermişti. Vizigot başşehri Tuleytula, Endülüs İslam uygarlığının elzem merkezlerinden biriydi ve Hristiyanların eline geçerek VI. Alfonso’nun yeni başkenti olduktan sonra, bu medeni birikimi sayesinde zaman içinde İspanya devletleri ve diğer Avrupa devletlerinden gelen talebelere hizmet veren bir ilim merkezi hâline geldi. VI. Alfonso, Endülüs uygarlığının tesirinde kalıp sarayının her yanını İslam kültürünün izleriyle donatmış ve kendisini de “iki milletin imparatoru” ilan etti. Hristiyanlar, İslam medeniyetini tanımaya başladılar. Felsefede, bilimde, şarkın fikir akımlarına yer verdiler. Avrupa üniversiteleri şark bilgisini edinip çağın felsefesiyle köprü kurdular. Önce doğa sonra gök bilimiyle ilgilendiler. Ellerine geçen herşeyi kendi dillerine çevirdiler. Felsefe çalışmalarına çok zaman sonra sıra geldi.

ELHAMRA SARAYI

Elhamra, Gırnata’ya hâkim bir tepe üzerindeki düzlükte, savunma kalesi ve saray olarak yapılmıştır. Bu sebeple ilk bakışta estetikten uzak bir görünümü varmış gibi gözükse de kale duvarlarının içinde muazzam güzellikte bir sarayla karşılaşılır. Duvarlarında kırmızı tuğla, damında kırmızı kiremit kullanıldığı için ismi kırmızı, yani “Elhamra” denilmiştir. Nasri hükümdarları yeni yapılarla kaleyi daha da  büyüttüler. Böylece Elhamra, saray ve köşklerden kurulmuş bir kompleks hâline geldi. Sarayların içi kadar bahçeleri de güzeldir. Bunlardan en şahaneleri uzun bir havuzla taçlandırılmış olan El-Bürke Bahçesi (Avlusu), döşemesi mermer kaplı Meksuar Avlusu ve Arslanlı Avlu’dur. Elhamra Sarayı, zarif ve zengin süslemeleri, avluları ve havuzlarıyla komple bir yapıdır. Şarlken Endülüs’ü ele geçirince sarayın bir bölümünü yıktırdı ve yerine Rönesans tarzında bir saray yaptırmaya kalktı. 1522’deki zelzelede ve 1590’da saray bir miktar daha zarar gördü. Ancak, 19. yy. ın ikinci yarısından itibaren korunmaya alındı ve günümüze dek gelebildi.


About admin

Check Also

I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri Kısa Özet

1.  I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri 1. Sömürge  paylaşım  mücadelesinin  hız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir