Tag Archives: Tarih Biliminin Konusu

Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Özeti

1) İNSAN VE TARİH Tarih : İnsanların geçmişteki her türlü faaliyetini, birbirleriyle olan ilişkilerini sebep–sonuç belirterek, yer-zaman göstererek belgelerle inceleyen bilim dalıdır… 2) TARİHİN KONUSU İnsanların her türlü faaliyeti tarihin konusudur. ( Siyasi-Sosyal-Kültürel-Ekonomik ) Olay : Hayat içerisinde meydana gelen değişmelerdir. ( KISA SÜRE ) Olgu : Aynı türdeki olayları bütün olarak anlatmak için kullanılan kavramdır. Soyut ve geneldir. Yer …

Read More »

Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı

A. TARİH BİLİMİ 1. Tarih Biliminin Konusu Tarihin Tanımı: Tarih, geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının, her türlü faaliyetlerini yer ve zaman belirterek, sebep-sonuç ilişkisi içinde, tarafsız olarak anlatan bilim dalıdır. Bütün yönleriyle insanlığın geçmişini inceler Geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprüdür Tarih insanlığın ortak mirasıdır. Tarih, insan topluluklarının sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, dini faaliyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültürlerini, yer ve …

Read More »