Genel

Roblox Bedava Hesaplar 2019

kullanıcı adı: patates4561 sifre: alal78909 kullanıcı adı: kapan564 şifre: alal78990 kullanıcı adı: patates12452 sifre: yirmidort4 kullanıcı adı: asda2354 sifre: sifrebuolum kullanıcı adı: nzmdm sifre: dksksk90 kullanıcı adı: ajdksks sifre: jsjsns909 kullanıcı adı: snsnnobs sifre: jsksksk0 kullanıcı adı: hshshshd sifre: ksalskalal kullanıcı adı: kajsjnajk sifre: kaymakk098 kullanıcı adı: kskslala0 sifre: 56234532

Read More »

Ünsüz Türemesi Örnek (20 Adet)

Türkçe kelimelerde, kökte aynı ünsüz yan yana bulunmaz. Ama af, his, zan, ret, hal, şık, gibi Arapça asılları çift ünsüz barındıran (afv, redd, hiss, zann, hall, şıkk) ve Türkçede tek ünsüzle kullanılan kelimelere ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiil getirildiğinde asıllarındaki ikinci sessiz ortaya çıkar. Buna ünsüz türemesi denir Bu ses olayına ünsüz türemesi denir. ReddetmekAffetmekZannetmekHalletmekHissetmekHallolmakZammıTıbbıŞıkkıHaddiSırrıReddiRabbiHissiHakkıCeddiZemmmetmekAffıHalliSırrımız Türkçede iki ünlü yanyana …

Read More »

Kültürümüzü Tanıyalım 5. Sınıf

Toplum insanların bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür. Bu bütünlüğü sağlayan temel etkenlerden biride kültürdür.İnançlarımız, bayramlarımız, vatan ve bayrak sevgimiz, ortak özelliğimiz kültürümüzün önemli unsurlarıdır. Kültürel unsurlar; milletin kaynaşmasını, dayanışmasını, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağladığı için önemlidir. Dini, milli ve mevsimlik bayramlarımız dayanışmalarımıza örnektir. Ramazan ve Kurban bayramları dini bayramlarımızdır. Dini bayramlarımızda büyüklerin elleri öpülür, küçüklere hediyeler verilir. Bayramlarda …

Read More »

Neden Sonuç Cümleleri Örnek

♦Ali hasta olduğu için okula gidemedi. ♦Yağmur yağınca maç iptal oldu. ♦Hasta olduğum için dersi kaçırdım. ♦Sınava çok çalıştığım için 100 aldım. ♦Ödevimi yapmadığım için ailem bana kızdı. ♦Arkadaşı geldiği için çok mutlu oldu. ♦Çok susadığı içinsu içti. ♦Bana küstüğü için benimle konuşmuyor. ♦Maddi imkansılık yüzünden okuyamamış. ♦Seni ziyaret edemedim çünkü çok hastayım. ♦Yorgun olduğu için izin aldı. ♦Malzeme yetersizliği …

Read More »

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri – dersizle.net

Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden-sonuç (sebep-sonuç) cümleleri denir. Bu cümlelerin yüklemine “niçin?” , “neden?” soruları sorulduğunda bu sorular cevapsız kalmaz.  Genellikle “için, -den, -diğinden, ile” gibi ekler ve edatlar kullanılır. __________________________________________________________________________________________________________________ »Ali , hasta olduğu için okula gidemedi . cümelsine Neden veya Niçin sorularını sorarsak Ali hasta olduğu için okula gidemedi gibi bir mantıklı cevap alırız.Bunun …

Read More »