Tag Archives: Panslavizm

Sırp İsyanı Konu Anlatımı

II. Mahmut dönemi siyasi olayları konusunun alt başlığı olan Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar Konusunun içinde yer alan Sırp İsyanı Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. II. Mahmut dönemi siyasi olayları Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’ni, Fransa’nın iç sorunu olarak değerlendirmiş hatta bu rejimi tanıyarak Fransa ile iyi ilişkilerini sürdürmüştü. Osmanlı Devleti Batılılaşma girişimleri esnasında Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik ve özgürlük …

Read More »

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri Konu Anlatımı

Rus donanması hangi güzergâhı izleyerek Çeşme’de Osmanlı donanmasını yakmıştır? Baltık Denizi’nden hareket eden Rus Donanması Manş Denizi’ni geçerek Atlas Okyanusu’na açılmış, ardından Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girmiş ve Çeşme’ye kadar gelmiştir. Grek ve Dakya projelerini Rusların Osmanlı Devleti üzerindeki tarihi hedefleri açısından değerlendiriniz. Grek Projesi Nedir? Projeye göre Türkler Avrupa’dan atılacak, İstanbul merkez olmak üzere bir Rus prensinin yönetiminde Grek Devleti …

Read More »

III. Ahmet Dönemi Siyasi Olayları Konu Anlatımı

III. Ahmet Dönemi Siyasi Olayları Edirne Olayı ve III. Ahmet’in Padişah Olması II. Mustafa Karlofça Antlaşmasından sonra Edirne’ye çekilmişti. Devlet işleri Şeyhülislam Feyzullah Efendinin eline kalmıştı.  Şeyhülislam bu durumdan yararlanarak yakınlarını önemli devlet memurluklarına getirmişti. Bu sırada padişahın Edirne’de oturması, orada saraylar yaptırması birçok kişiyi telaşa düşürmüştü. Bunun üzerine Şeyhülislamın düşmanları ve çıkarları elden gidenler harekete geçerek padişahın İstanbul’a gelmesini …

Read More »