Emeviler Dönemi Konu Anlatımı


Emeviler Dönemi (661-750)

Lise 9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla Kadar) ünitesi İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı konusunun alt başlığı alan Emeviler Dönemi konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz.

– Halifelik saltanata dönüştü. Başkent Şam oldu.
– Kerbela’da Hz.Hüseyin şehid edilince Müslümanlar Şii ve Sunni diye kesin ayrıldı.
– Emeviler Arapları diğer Müslümanlardan üstün gördüler.
– En geniş sınırlara ulaşıldı.
– İstanbul kuşatıldı.(2 defa) Kalın surlardan ve Grejuva debilen ateşden dolayı başarısız olundu.
– İspanya Tarık Bin Ziyad tarafından fethedildi.
– Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi Puvatya Savaşı’ndaki yenilgisiyle durdu. (Franklarla)
– Halife Abdulmelik ilk islam parası olan Dinar’ı bastı. Arapça’yı resmi dil ilan etti.
– Posta ve muhafız teşkilatı kuruldu. (Berid Teşkilatı)
**Saltanat: Bir ülkede hükümdarın egemen olmasıdır. Ülkenin hükümdarlıkla yönetilmesidir.
**Arap olmayan Müslümanlara ”MEVALİ” diyorlardı.
**Hz.Ali taraftarlarına Şii, Muaviye taraftarlarına Sunni, her iki tarafı da tanımayanlara Harici denilirdi.

Emevilerin Yıkılış Sebepleri
*Emevilerin Arap olmayan müslümanlara değer vermemeleri. Arapları üstün görmeleri.
*Önemli görevlere Emevi ailesinden olanların getirilmesi ve bu durum sonucu oluşan Arap Kabileleri arasındaki huzursuzluklar.
*Emevi ailesi arasındaki geçimsizlikler.
*Fetihlerin durması.
*Hz.Ali taraftarlarının sinsi çalışmaları.
*Hz.Abbas ( peygamberimizin amcası ) soyundan gelenlerin çalışmaları.

Emeviler Döneminin Genel Özellikleri
*Emeviler döneminde sınırlar doğuda Seyhun nehrine, batıda Atlas okyanusuna, kuzeyde Pirene Dağlarına ve Anadolu içlerine kadar genişlemişti.
*Emeviler döneminde İslam kültür ve uygarlığının temelleri atıldı.
*Emeviler döneminde Halifelik babadan oğula geçmeye başladı ve bir Saltanat’a dönüştü.
*Türklerle Araplar arasında şiddetli mücadeleler yapıldı ( Emevilerin Arapçılık politikası bunda etkili olmuştur.)
*Ülke yönetimi eyaletlere bölündü.


About admin

Check Also

I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri Kısa Özet

1.  I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri 1. Sömürge  paylaşım  mücadelesinin  hız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir