Ünsüz Türemesi Örnek (20 Adet)Türkçe kelimelerde, kökte aynı ünsüz yan yana bulunmaz. Ama af, his, zan, ret, hal, şık, gibi Arapça asılları çift ünsüz barındıran (afv, redd, hiss, zann, hall, şıkk) ve Türkçede tek ünsüzle kullanılan kelimelere ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiil getirildiğinde asıllarındaki ikinci sessiz ortaya çıkar. Buna ünsüz türemesi denir

Bu ses olayına ünsüz türemesi denir.

 • Reddetmek
 • Affetmek
 • Zannetmek
 • Halletmek
 • Hissetmek
 • Hallolmak
 • Zammı
 • Tıbbı
 • Şıkkı
 • Haddi
 • Sırrı
 • Reddi
 • Rabbi
 • Hissi
 • Hakkı
 • Ceddi
 • Zemmmetmek
 • Affı
 • Halli
 • Sırrımız

Türkçede iki ünlü yanyana bulunmaz kuralına uymayan bazı arapça kelimeler.

fiat>fiyat, faide>fayda, zaif>zayıf,
repertuar>repertuvar, lâboratuar>lâboratuvar,
konservatuar>konservatuvar, tual>tuval, tualet>tuvalet…


About admin

Check Also

Neden Sonuç Cümleleri Örnek

♦Ali hasta olduğu için okula gidemedi. ♦Yağmur yağınca maç iptal oldu. ♦Hasta olduğum için dersi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir