Tag Archives: online

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı Konu Anlatım Videosu

Lise 1 tarih dersinin eski müfredatında yer alan yeni müfredata kısmen alınan İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı konusu aynı zamanda 11. sınıf tarih dersinin de müfredatında yer almakta. KPSS Tarih dersine çalışmakta olanların mutlaka videoyu izlemesi gerekmekte Online dersimizde özellikle oguş, urug, boy, bodun kavramları üzerinde durulmakta. http://www.youtube.com/watch?v=4ffhdfGBVN8

Read More »

Uygur Devleti Konu Anlatım Videosu

Lise 1 Tarih dersi İlk Türk Devletleri (Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı) ünitesi Uygur Devleti konusunun ders anlatım videosunu aşağıdan seyrebilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığında olan arkadaşlarımızda videoyu izlemeli. Bu online dersin içeriğinde Kutluk Bilge Kül Kagan Dönemi, Moyen-Çur (Bayan-Çur) Dönemi, Bögü Kagan, Kansu Uygur Devleti (Sarı Uygurlar), Doğu Türkistan Uygur Devleti (Turfan Uygurları), Uygurların Maniheizmi kabulü, yerleşik hayata geçişi yer almaktadır. …

Read More »

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri Konu Anlatım Videosu

Lise 1 Tarih dersi İlk Türk Devletleri (Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı) ünitesi Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri konusunun ders anlatım videosunu aşağıdan seyrebilirsiniz. KPSS Tarih çalışan arkadaşlarımızın videoyu izlemesini tavsiye ederiz. Bu online dersin içeriğinde Asya Hun (Büyük) Devleti, Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti yer almaktadır.

Read More »

Pers ve İskender İmparatorlukları Konu Anlatım Videosu

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ünitesi Pers ve İskender İmparatorlukları Video Ders Anlatımı aşağıdan seyredebilirsiniz. Bu ders anlatım videosunda, Pers ve İskender İmparatorluklarının siyasi tarihinin yanında, Büyük İskenderîn ölümünden sonra kurulan Ptolemeler, Antigonitler ve Selevkoslar’ın siyasi tarihini, Selevkos Krallığı’nın parçalanmasıyla ortaya çıkan Kapadokya, Bergama, Bitinya ve Pontus Krallıklarının siyasi tarihini ve tüm bu devletlerin kültür ve medeniyetlerini öğrenme şansı bulacaksınız.

Read More »

Roma ve Bizans İmparatorluğu Konu Anlatım Videosu

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ünitesi Roma ve Bizans İmparatorluğu video ders anlatımını aşağıdan seyredebilirsiniz. Bu ders anlatım videosunda, Roma ve Bizans İmparatorluklarının siyasi tarihlerinin yanı sıra kültür ve medeniyetlerinide öğrenme fırsatı bulacaksınız.

Read More »

Sümerler Konu Anlatım Videosu

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ünitesi Mezpotamya Uygarlığı konusunun alt başlığı olan Sümerler video ders anlatımını aşağıdan seyredebilirsiniz. Bu ders anlatım videosunda, Sümerlerin sadece siyasi tarihlerini değil kültür ve medeniyetlerinide öğrenme şansı bulacaksınız.

Read More »

Mezopotamya Uygarlığı Konu Anlatım Videosu

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ünitesi Mezopotamya Uygarlığı video ders anlatımını aşağıdan seyredebilirsiniz. Bu ders anlatım videosunda, Akadlar, Babiller, Asurlular ve Elamlıların sadece siyasi tarihlerini değil kültür ve medeniyetlerinide online ders biçiminde öğrenme şansınız olacak.  

Read More »

Mısır Uygarlığı Konu Anlatım Videosu

Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ünitesi Mısır Uygarlığı Konusu Video ders anlatımını dikkatli izleyiniz. Online ders anlatımının içinde Mısır’ın siyasi tarihinin yanında, devlet yönetimi, din ve inanış, bilim ve sanatı, sosyal ve ekonomik hayatı, yazı, dil ve edebiyatı hakkında açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır.

Read More »

Doğu Akdeniz Uygarlığı (Fenikeliler ve İbraniler) Konu Anlatım Videosu

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ünitesi Doğu Akdeniz Uygarlığı konusu alt başlıkları olan Fenikeliler ve İbraniler video ders anlatımını aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz. Online dersin içeriğinde Fenike ve İbranilerin siyasi tarihinin yanında yazı, dil ve edebiyatlarından (Fenike alfabesi) din ve inanışlarından (İbraniler – Tek Tanrı) ekonomik hayatlarından (Fenikeliler kolonicilik – Kartaca) devlet teşkilatlarından sözedilmekte.

Read More »

Lidyalılar, İyonyalılar ve Urartular Konu Anlatım Videosu

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ünitesi Anadolu Uygarlığı konusunun alt başlığı olan Lidyalılar, İyonyalılar ve Urartular ders anlatım videosunu dikkatle seyrediniz. Konu içeriğinde Lidyalılar, İyonyalılar ve Urartuların siyasi tarihinin yanında kültür ve medeniyetlerine de yer verilmiştir.

Read More »