Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler Konu Anlatımı


Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler

Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri sonrası skolâstik düşünce sistemi yıkıldı.

· 17. yüzyılda Akıl Çağı, 18. Yüzyılda ise Aydınlanma Çağı denilen düşünce akımı ortaya çıktı.

· 18. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan her konuda akla öncülük tanıyan düşünce sistemine “Aydınlanma”, bu düşünce sistemi ile gelen yeni döneme ise “Aydınlanma Çağı” adı verilir.
· Aydınlanma Çağı’nda “aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşabileceği” fikri temel olarak kabul edildi.
· Bu dönemde akıl, deney ve gözlem önem kazandı, doğa bilimlerinde büyük gelişmeler sağlandı.
Avrupa’da geçmişten kalan pek çok düşünce sistemi değişti, yerini akılcı düşünce sistemi aldı.
Avrupa’da mutlakiyet yönetimleri yıkıldı. Meşrutiyete ve demokrasiye dayalı yönetim biçimleri ortaya çıktı. Kilise kurumunun devlet ve toplum üzerindeki etkisi zayıflayarak yönetimde din ve vicdan özgürlüğünü sağlamayı amaçlayan laiklik anlayışı gelişti. Aydınlanmacı düşünürlerin yazılarıyla yaygınlaştırdığı özgürlükçü düşünceler Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşunda ve Fransız İhtilali’nin çıkışında etkili oldu. Akılcı ve Aydınlanmacı düşünürlerin etkisiyle Avrupa’da bilimsel, siyasi ve toplumsal alanda görülen değişim, ekonomik gelişmeleri de etkilemiştir. Bilimsel alandaki gelişmeler, kol gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretim biçimine geçilmesine neden olmuştur. Sanayi İnkılabı adı verilen üretim alanındaki değişim, Avrupa’da işçi sınıfı ve işçi hakları kavramlarının ortaya çıkmasına neden oldu. İşçi ve işveren sınıflarının çıkar çatışmalarına çözüm amaçlı olarak Aydınlanmacı düşünürler tarafından kapitalizm, liberalizm, sosyalizm ve komünizm gibi ekonomik ve siyasi akımlar ortaya çıktı.
Akıl ve Aydınlanma Çağı’nın Sosyal-Ekonomik ve Bilimsel Sonuçları 
¨· Bilimde akıl, deney ve gözlem yöntemi ön plana çıktı.
¨· Bilim ve teknoloji gelişti.
¨· Sanayi İnkılâbı ortaya çıktı.
¨· Ham madde ve pazar arayışı ortaya çıktı.
¨· İşçi sınıfı ortaya çıktı.
¨· Üretim arttı.
¨· Sağlık alanında gelişmeler oldu.
¨· Nüfus arttı.
¨· Toplumsal hayatta ayrıcalıklar kaldırıldı.
Akıl ve Aydınlanma Çağı’nın İdari ve Siyasi Sonuçları 
¨· Özgürlük, eşitlik, insan hakları, milliyetçilik kavramları ön plana çıktı.
¨· Fransız İhtilali çıktı.
¨· Mutlakıyet yönetimleri yıkıldı.
¨· Yönetimde demokrasi ve laiklik kavramları öne çıktı.
¨· Sömürgecilik, kapitalizm, liberalizm, komünizm ve sosyalizm kavramları ortaya çıktı.
¨· Milliyetçilik ve işçi haklarıyla ilgili ihtilaller ortaya çıktı.
¨· Devletlerarası bloklaşma ve rekabet oluştu.
¨· Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı çıktı.
18. Yüzyılda Gerçekleştirilen Bazı Buluşlar 
¨· 1701- Tohum makinesi üretildi.
¨· 1705- Buhar makinesi üretildi.
¨· 1714- Civalı termometre bulundu.
¨· 1721- Çiçek aşısı üretildi.
¨· 1728- Işık sapması keşfedildi.
¨· 1732- Çelik eritildi. Sülfürik asit üretildi.
¨· 1759- Deniz kronometresi bulundu.
¨· 1750- Samanyolu galaksisi bulundu.
¨· 1764- Buhar makinesi geliştirildi.
¨· 1768- Hidrojen keşfedildi.
¨· 1779- Çıkrık makinesi bulundu.
¨· 1783- Buharlı gemi yapıldı.
¨· 1788- Harman makinesi yapıldı.
¨· 1800- Pil üretildi.

About admin

Check Also

1. Dünya Savaşı Ders Notu

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 1. Ünitesi olan 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA ünitesinin ilk konusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir