I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Sonuçları Ders Notu


Osmanlı Devleti’nin Mücadele Ettiği Cepheler

Dikkat: Aşağıda ki konu lise 2 tarih dersi En Uzun Yüzyıl Ünitesi, İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ünitesi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 20. yüzyıl başlarında dünya ünitesi ile KPSS Tarih derslerinde işe yarayacaktır.

Savaşın Sona Ermesi

Almanya, denizaltıları ile ABD tarafından İtilaf Devletlerine gönderilen yardımları engellemeye başladı. Bununla da yetinmeyen Almanya, ABD’ye ait bir yolcu gemisini batırarak sivillerin ölümüne neden oldu. Bunun üzerine ABD, Almanya ve müttefiklerine savaş açtı.

ABD’nin 1917 yılında İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmesiyle birlikte dengeler değişti ve Almanya teslim olmak zorunda kaldı. Daha sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti ateşkes imzalayarak savaştan çekildi. Diğer yandan ABD Başkanı Wilson, savaşı sona erdirmek ve dünyada barışı sağlamak için on dört maddeden oluşan Wilson İlkeleri adı verilen bir paket hazırladı (1918).

Barış paketinde Osmanlı Devleti’ni en çok ilgilendiren 12. maddeye göre;

Türklerin çoğunlukta olduğu topraklarda kayıtsız şartsız Türk egemenliği tanınacak, bu egemenlik altında yaşayacak olan azınlıklar baskı altına alınmayacak ve gelişmeleri engellenmeyecek, Boğazlar uluslararası güvence altında bütün devletlere açık olacaktı.

Savaşın Sonuçları

I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa haritası yeniden çizildi ve devletlerin sınırları değişti. İmparatorlukların yıkılmasıyla yeni devletler kuruldu. Bu devletlerin bazılarında cumhuriyet yönetimine geçildi. Savaşın getirdiği maddi ve manevi yıkıntılar, barışın korunmasına yönelik çabaları artırdı. Bu amaçla ABD’nin isteğiyle Milletler Cemiyeti kuruldu.


About admin

Check Also

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Kısa Özet

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919) : İttifak Devletleri ile Almanya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir