III. Ahmet Dönemi (Lale Devri) Islahatları Konu Anlatımı


III. Ahmet Dönemi (Lale Devri) Islahatları

Lale Devri(1718–1730)
Pasarofça antlaşması ile başlayıp Patrona Halil isyanı ile sona eren dönemdir. Devrin padişahı III. Ahmet sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır.
1-   Avrupa’ya ilk kez geçici elçiler gönderildi. (Viyana, Paris, Varşova, Moskova )

SORU: Bu durum neyin göstergesidir?
2–   1727 de Müslümanlar matbaayı kullanmaya başladılar. (Gayrimüslimler Osmanlıda ilk kez 1450 yılında matbaa açmıştır.) İlk basılan evrak Van kulu Lügati’dir. İlk Türk matbaası Sait Mehmet Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından açılmıştır.

SORU: Osmanlı Devleti’ne matbaanın bu kadar geç gelmesinin sebepleri nelerdir?
3-   Yalova’da kâğıt fabrikası kuruldu.
4-   Yeniçerilerden oluşan itfaiye teşkilatım kuruldu 1720. (Tulumbacılar)
5-   İstanbul’da kumaş ve çini fabrikası kuruldu.
6-   Doğu klasikleri Türkçeye çevrildi.
7-   ilk kez çiçek aşısı uygulandı.

8-   Kütüphaneler açıldı. (En önemlileri III. Ahmet tarafından Topkapı sarayında açılan Enderun kütüphanesi ile Yeni cami kütüphanesidir.)
9-   Batının etkisi ile sivil mimari gelişmiştir. Her tarafta köşkler saraylar bahçeler yaptırıldı.

SORU: Lale Devri’nden günümüze ulaşan en önemli 2 mimari eserin adı nedir?
Lale Devri Patronu Halil isyanı ile sona erdi. (1730).Sonucunda III. Ahmet tahtan indirildi. Sadrazam öldürüldü, saraylar tahrip edildi. İsyanın sebepleri;

·                 Islahatların ulema, din adamları ve halk tarafından benimsenmemiş olması,

·                 Islahatların halktan kopuk ve halkın tepkisine rağmen yürütülmesi,

·                 Aşırı lüks ve israfın ağır vergilere dolayısı ile halkın tepkisine sebep olması,

·                 Osmanlı-İran savaşlarına sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın gitmemesi.

Lale devrinde ilk kez Avrupa usulünde yenilikler yapıldı.

SORU: Bu dönemde hangi alanda ıslahat yapılmamıştır?


About admin

Check Also

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Kısa Özet

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919) : İttifak Devletleri ile Almanya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir