19. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa’da ki Devletlerin Genel Durumu Konu Anlatımı


Tarih 2 dersinin 5. ünitesi olan En Uzun Yüzyıl ünitesinin ilk konusu olan 19. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa konusunun alt başlığı olan Asya ve Avrupa’da ki Devletlerin Genel Durumu ders notunu aşağıdan okuyabilirsiniz.

19. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA

Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu

1815 yılında Avrupa'nın Siyasi Durumu Haritası

XIX. yüzyılda Avrupa devletlerinde demokrasi anlayışının güçlenmesini sağlayan etkenler neler olabilir? XIX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin çağdaşı olan İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya, Hollanda ve Avusturya dünya politikalarına yön veren devletler durumundaydı. XIX. yüzyılda milliyetçilik ve liberalizm, Avrupa’nın siyasi ve sosyal gelişimini yönlendirdi. Bu yüzyılda Avrupa’da liberalizmin etkisi eşitlikte değil özgürlükte görüldü. Hükümdarların izledikleri mutlakiyetçilik zayıfladı ve Avrupa ülkelerinde demokrasi anlayışı güçlendi. XIX. yüzyılın ikinci yarısında siyasi birliğini sağlayan İtalya ve Almanya Avrupa devletler sahnesine katıldı.

XIX. yüzyılda dünya politikalarına yön veren devletlerin genel politikaları;

OSMANLI DEVLETİ: Kendi sınırlarını koruyamaz hale gelen Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerarasındaki rekabetten faydalanarak bu devletlerarasında denge politikası oluşturmuş ve böylece varlığını sürdürmeye çalışmıştır.

İNGİLTERE: Osmanlı Devleti’ndeki ekonomik çıkarlarını devam ettirmek ve Osmanlı topraklarından geçen sömürge yollarını denetim altında tutmak isteyen İngiltere, Osmanlı Devleti’nin ayakta kalmasını temel politika olarak benimsemiştir.

FRANSA: Akdeniz’e hakim olan İngiltere’nin sömürge yollarını kesmek, azınlıklara milliyetçilik fikrini benimseterek Osmanlı Devleti’ni zayıflatma yolu ile yeni çıkarlar elde etme politikasını takip etmiştir.

Avusturya: Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir yapı taşıdığından Fransız İhtilali’nin sonuçlarını bir tehdit olarak görüyordu. Orta Avrupa’nın en etkin gücü olan Avusturya ile Rusya arasında Balkan toprakları üzerinde üstünlük mücadelesi başladı. Yine XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avusturya, Alman birliğinin sağlanmasında Prusya ile mücadeleye girişti.

RUSYA: Sıcak denizlere inme politikasını devam ettiren Rusya, diğer taraftan Orta Asya Türk Hanlıkları’na yöneldi.


About admin

Check Also

1. Dünya Savaşı Ders Notu

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 1. Ünitesi olan 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA ünitesinin ilk konusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir