17. yy.da Osmanlı-Avusturya İlişkileri Konu Anlatımı


Lise 2. sınıf tarih dersi 3.ÜNİTE: ARAYIŞ YILLARI  17. YÜZYIL (1600 -1700)  nın konusu olan 17.yüzyılda Osmanlı –Avusturya ve Osmanlı – İran İlişkilerinin alt konusu olan Osmanlı –Avusturya İlişkileri konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

17. yy.da Osmanlı-Avusturya İlişkileri

Sokullu devrinde Avusturya ile yapılan antlaş­ma ile Avusturya ile savaşlara son verilmişti (1568). Avusturya ile yapılan antlaşma 1593 yılında bozul­du. Bu tarihte başlayan savaşlar XVII. yüzyıl bo­yunca devam etti.

a. 1593–1606 Avusturya Savaşları (III. Murat, III. Mehmet ve I.Ahmet Dönemleri): Bu sa­vaşın nedeni Bosna Beylerbeyi Hasan Paşa’nın Avusturya’ya yaptığı bir akın sırasında pusuya dü­şürülerek şehit edilmesidir. Bunun üzerine III. Mu­rat devrinde Avusturya ile savaşlar yeniden başladı (1593). Savaşın ilk döneminde Osmanlı hükümdarı olan III. Mehmet devlet adamlarının ricasıyla kendi­den önceki padişahlar II. Selim ve III. Murat sefere çıkmadığı halde ordunun başına geçti. Osmanlı or­dusu önce Eğri’yi aldı. Eğri kalesine yardıma gelen Avusturya ordusu Haçova Savaşı’nda büyük bir bozguna uğradı (1596).

 NOT: Haçova meydan Savaşı Osmanlı tarihinde zaferle sonuçlanan SON büyük meydan savaşıdır.
 Bundan sonra da Kanije ve Estergon fethedildi. Avusturyalılar Kanije'yi almaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Kale komutanlığına bırakılan TİRYAKİ HASAN PAŞA kaleyi kuşatan Ferdinand'ı az bir kuvvetle yenilgiye uğrattı.

Avusturyalıların barış istemesi üzerine Osmanlı Devleti doğudaki İran Savaşları ve Anadolu’da Celâli isyanları nede­niyle Zitvatorok Antlaşması şartlarını kabul etti (1606).

1.   Eğri, Kanice ve Estergon Osmanlı Devleti’ne bırakıldı.

2.  Avusturya’nın Kanuni devrinde itibaren Osmanlı Devleti’ne verdiği 30 000 altınlık vergi kaldırılacak, buna karşılık Avusturya bir defaya mahsus iki yüz bin kara kuruş savaş tazminatı ödeyecekti.

3.  Avusturya Arşidük’ası Mukaddes Roma Germen İmparatoru olarak kabul edilecek ve protokol bakımından Osmanlı Padişahına eşit sayılacaktı. Bundan böyle Avus­turya İmparatorlarına Roma Sezarı denile­cekti.

Önemi:

Avusturya İmparatoru, Osmanlı Padişahı­na eşit duruma gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin Avusturya üzerindeki siyasi üstünlüğü sona ermiştir.

Savaşın uzun süre devam etmesi Osmanlı Devleti’ni Kanuni devrindeki gücünü kay­bettiğini ortaya koymuştur.


About admin

Check Also

1. Dünya Savaşı Ders Notu

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 1. Ünitesi olan 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA ünitesinin ilk konusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir