Türkiye Selçuklu Devletinde Ekonomik Hayat Konu Anlatımı (KPSS Tarih)


Lise 1 Tarih dersi TÜRKİYE TARİHİ (11–13.YÜZYIL) ünitesi TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİnde Kültür ve Medeniyet  konusunun alt başlığı olan Türkiye Selçuklu Devletinde Ekonomik Hayat konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir.

Türkiye Selçuklu Devletinde Ekonomik Hayat

Tarım ve Hayvancılık

Köylüler ve göçebelerin temel uğraş alanı tarım ve hayvancılıktır. Şehirlerde de meyvecilik ve bağcılık yapılmaktaydı. Gerektiğinde devlet halka çift hayvanı  ve tohum dağıtmaktaydı.

Sultanlar ve beyler köylüleri topraklarında tutabilmek için belli zamanlarda vergi affı veya vergilerin hafifletilmesi gibi tedbirler almışlar, halka tohum ve çift hayvanı dağıtmışlardır.

 

Sanayi

Türkiye’de sanayinin temelini, dokumacılık ve dericilik oluştururdu. Konya, Aksaray, Kayseri, Erzincan ve bazı kasabalarda dokumacılık çok ilerlemişti. Konya, Sivas, Kırşehir’de boya üretiliyor ve kumaşlar boyanıyordu. Kilim ve kumaş, küçük el tezgâhlarında dokunur, halı, kilim ve kumaşlar birçok ülkeye ihraç edilirdi. Deriden çeşitli eşyalar yapılıyordu. Sabun, boya ve aydınlatma malzemeleri imal ediliyordu. Askerlerin silah ihtiyacını karşılamak için demircilik ile uğraşan birçok zanaatkâr vardı. Kuşatmalarda kullanılan neft, katran Erzurum ve Antalya’nın kuzeyinden temin ediliyordu. Demir, bakır, gümüş gibi madenler ile tuz ve şap ocakları işletiliyordu. Sivas, Kastamonu ve Diyarbakır’da bakır; Gümüşhane, Gümüşhacıköy ve Kütahya’da gümüş çıkartılıyordu

Ticaret

Selçuklular Döneminde Türkiye'de Başlıca Ticaret Yolları

Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle, transit ticaret yollarının önemini kavrayan Türkiye Selçuklu sultanları kara ticaretini, deniz ticaretine bağlamak için Sinop ve Antalya gibi liman şehirlerini ele geçirerek bu liman şehirlerine Türk tüccarlar yerleştirdiler.

Türkiye Selçukluları, İran, Gürcistan, Bizans İmparatorluğu, Venedik, Floransa ve Arap ülkeleriyle ticaret yaparlardı. Onlara canlı hayvanlar, hayvan ürünleri, yün, tiftik, ham ve işlenmiş deri, deriden yapılmış eşyalar, dokuma sanayi ürünleri, ipek, demir, bakır, şap ve kereste satarlardı. Türkiye Selçuklu sultanları ticaretin gelişmesi için şehirler arasında yollar, köprüler, hanlar ve kervansaraylar yaptırmıştır. Türkiye de ilk kervansaray II. Kılıç Arslan zamanında Kayseri-Aksaray yolunda yapılan Alay Han’dır. Diğer önemli hanlar Antalya-Isparta yolu üzerinde Evdir Han, Konya-Aksaray yolu üzerinde Sultan Han, Antalya-Alanya yolu üzerinde Alara Han ve Sivas-Malatya arasındaki Hekim Han’dır. Bütün bu faaliyetler sonucunda Türkiye Selçuklularında ticaret çok gelişmiştir. Ticari canlılık, Moğol istilasına kadar sürmüştür.

Anadolu’da Ticaretin Gelişmesinin Nedenleri

-Anadolu’nun doğu-batı, kuzey-güney ticaret yolları üzerinde bulunması ve kıtaları birbirine bağlayan coğrafi konumu. .

– Ticaret yolları üzerinde kervansaraylar kurulması.

– Latin cumhuriyetleriyle ticari amaçlı antlaşmaların yapılması.

– Ticari amaçlı fetihlerin yapılması. Bunlar arasında Suğdak, Sinop, Antalya ve Alanya’nın fethi önemli bir yere sahiptir.

– Zarar gören tüccarların zararının ödenmesi. Bir yö­nüyle sigortalanarak, can ve mal güvenliğinin teminat altına alınması.

– Düşük gümrük tarifesi uygulanması.

– Ticari önemi olan merkezlere Türk ve Müslüman tüccarların yerleştirilmesi.

– Yabancı tüccarların Anadolu’ya yerleştirilmesi.

 

Maliye

Mali işlere Divan-ı istifa bakardı. İki türlü hazine var­dı. Birincisi Hazine-i Amire olup; Devlet hazinesi idi. ikincisi ise Hazine-i Hassa olarak isimlendirilen hü­kümdarın şahsına ait hazineydi.

Türkiye Selçuklularında ilk para; Bakır olarak l. Mesud zamanında bastırılmıştır, ilerleyen dönem­lerde gümüş ve altın paralar da kullanılmıştır.


About admin

Check Also

İlk Türk Devletleri Ders Anlatım Videosu

Lise 1 Tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi ile ilgili konu anlatım videosunu aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir