İlk Türk-İslam Devletlerinde Hükümet Konu Anlatımı (KPSS Tarih)


9. Sınıf Tarih dersi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10–13.YÜZYIL) ünitesi İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERnde Kültür ve Medeniyet  konusunun alt başlığı olan Hükümet konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir.

İlk Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

HÜKÜMET

Büyük Selçuklu Devleti’nde devleti ilgilendiren tüm mesele­ler “Divan-ı Saltanat” adı verilen Büyük Divanda görüşülür­dü.

Büyük Divanın başkanı Sahib-i Divan-ı Saltanat unvanını kullanan vezirdi. Ayrıca Büyük Divana bağlı olarak kendi alanlarındaki işleri yürüten divanlar mevcuttur. Bunlar:

*         Divan-ı Tuğra (İnşa): Devletin iç ve dış tüm yazışmala­rını düzenleyen divandır.

*         Divan-ı İsraf: Devlete bağlı tüm kurumları denetleyen güçlü bir denetim teşkilatıdır. Bu divanın başkanına “Müsrif” denir.

*         Divan-ı Arz: Büyük Selçuklu Devleti’nde ordu ile ilgili tüm ihtiyaçlar Divan-ı Arz tarafından karşılanırdı.

*         Divan-ı İstifa: Mali işleri düzenleyen kuruldur. Bu kuru­lun başkanlığını “Müstefvi” adı verilen görevli yürütür­dü.

 

Taşra teşkilatında yer alan eyaletlerin başında şıhne” adı verilen askeri valiler, bölgelerin başında melik unvanını taşıyan hanedan mensupları bulunurdu.

Amid: Şehir ve kasabaların mülki idaresinden sorumludur (Sivil Vali).

Amil: Şehir ve kasabaların mali işlerinden sorumludur. Vergiler amiller tarafından toplanmaktadır.

Muhtesib: Belediye işlerinin kontrolünden sorumludur. Çarşı ve pazarlar muhtesibler tarafından denetlenir.

Ulag: Posta şebekesine verilen addır.

*         Adliye örgütü, şer’i hukuk ve örfi hukuk olarak ikiye ayrılmıştır.

 

– Şer’i davalara kadılar bakardı.

– Örfi davalara “Emir-i Dâd” (Adalet Bakanı) denen görevliler bakardı.

 

*         Bunlar dışında, devlete karşı işlenen ağır suçlar, sulta­nın başkanlığındaki özel mahkemede (Divan-ı Mezalim) hükme bağlanırdı. Divan-ı Mezalim‘in verdiği kararlar kesindi.


About admin

Check Also

İlk Türk Devletleri Ders Anlatım Videosu

Lise 1 Tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi ile ilgili konu anlatım videosunu aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir