Tag Archives: Islahatları

III. Selim Dönemi Islahatları Konu Anlatımı

III. Selim Dönemi Islahatları §    Bu dönemin ıslahatlarına Nizam-ı Cedit (yeni düzen) adı verilir. §    Yapılacak ıslahatlar için raporlar hazırlandı. §    Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. Bu ordunu ihtiyacını karşılamak için İrad-ı Cedit isimli hazine oluşturuldu. Hesaplarını tutmak için İrad-ı cedit defterdarlığı oluşturuldu. §    Avrupa’nın büyük şehirlerine ilk kez sürekli elçiler gönderildi.(Paris, Londra, Viyana, Berlin) §    Kara ve deniz …

Read More »

III. Ahmet Dönemi (Lale Devri) Islahatları Konu Anlatımı

III. Ahmet Dönemi (Lale Devri) Islahatları Lale Devri(1718–1730) Pasarofça antlaşması ile başlayıp Patrona Halil isyanı ile sona eren dönemdir. Devrin padişahı III. Ahmet sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır. 1-   Avrupa’ya ilk kez geçici elçiler gönderildi. (Viyana, Paris, Varşova, Moskova ) SORU: Bu durum neyin göstergesidir? 2–   1727 de Müslümanlar matbaayı kullanmaya başladılar. (Gayrimüslimler Osmanlıda ilk kez 1450 yılında matbaa …

Read More »