Hz. Ömer Dönemi Konu Anlatımı


Hz. Ömer Dönemi (634-633)

Lise Tarih-1 dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla Kadar) ünitesi İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı konusunun alt başlığı alan Dört Halife Dönemi, Hz. Ömer Dönemi konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz.

Hz. Ömer Devri Fetihleri

– Ecnadin Savaşı’nda bir Bizans ordusu yenilerek Suriye ve Filistin ( Kudüs bizzat Hz. Ömer tarafından teslimalındı.) ele geçirildi.(636) Ürdün fethedildi.

– Sasani Devleti yıkılarak İran alındı.( Köprü Savaşı kaybedilsede peşpeşe Kadisiye, Celula ve Nihavend Savaşlarında Sasaniler mağlup edildi.)

– Nihavend Savaşı sonrası Türkler ile Araplar sınır komşusu oldu.

– Mısır alındı. (Bir Cund şehri olan Fustat şehrini kuruldu.) Amr Bin As komutasındaki ordu, Mısır’a yönelerek Babilion(641) ve İskenderiye(642)şehrini ele gecirdi.

– İslamiyet’in en parlak dönemidir.

Devlet Örgütlenmesi Alanındaki Düzenlemeler

– İlk Divan Teşkilatı kuruldu. Askerlere maaş bağlandı.

– Ülke amillik adı verilen illere ayrıldı. Başlarına Kadılar ve Valiler atandı.

– İlk düzenli İslam Ordusu ve ”Cünd” denilen ordugah şehirleri kuruldu. Askeri ikta oluştu.

– Vergi sistemi düzenlendi.

– Hicri Takvim düzenlendi.

– Devlet Hazinesi ( Beyt’ul Mal ) kuruldu.

– Müslüman olmayanlardan ”Haraç” vergisi (toprak) alınmaya başlandı.

– Devletin önemli sorunlarının görüşüldüğü meclis oluşturuldu.

Hz. Ömer 644 yılında şehit edildi.


About admin

Check Also

I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri Kısa Özet

1.  I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri 1. Sömürge  paylaşım  mücadelesinin  hız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir