Hicret ve Medine İslam Devleti Konu Anlatımı


Hicret ve Medine İslam Devleti

Lise Tarih-1 dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla Kadar) ünitesi İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı konusunun alt başlığı alan Hicret ve Medine İslam Devleti konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz.

Hicret: Hz.Muhammed ve Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüne denir.

Hicret’in Nedeni: Mekke’de Müslümanlara çeşitli baskıların yapılarak İslamiyet’in yayılmasının engellenmek istenmesidir.

Hicretin Sonuçları
– İlk İslam Devleti’nin temelleri Medine’de atıldı.( Başkent Medine )
– Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar ( muhacirler ) ile Medineli Müslümanlar ( ensarlar ) kardeş ilan edildi.
– Mekkelilerin baskısından kurtulan İslamiyet hızla yayıldı.
– 622 Hicri Takvimin başlangıcı sayıldı (Hz.Ömer zamanı).
– İslam Devleti’nin ilk anayasası ilan edildi. (Medine Sözleşmesi)
– Medine’de Ashab-ı Suffe adında ilk okul açıldı.

MEDİNE SÖZLEŞMESİ 

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti öncesinde Medine şehri Mekke’ye oranla her bakımdan geri kalmış bir yerdi. Medine’de putperest, Yahudi ve Hristiyan bulunmaktaydı. Bir süre sonra Hz. Muhammed, Medine’de yaşayanlarla bir sözleşme yaptı. Böylece Hz. Muhammed aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların, dinleri, inançları ve idealleri aynı olmasa da uymaları gereken evrensel kuralları bu sözleşmeyle ortaya koymuş oluyordu.

Bu sözleşme, “Medine Sözleşmesi” olarak bilinir.

Tamamı kırk yedi maddeden oluşan Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şu şekildedir:

•Diyetlerle fidyelere ait kurallara önceden olduğu gibi bundan sonra da uyulacaktır.

•Museviler din hürriyetine sahip olacaklardır.

•Yahudiler veya Müslümanlar üçüncü bir tarafa karşı savaş ilanına mecbur kalırsa birbirlerine yardım edeceklerdir.

•İki taraf da Kureyşli müşrikleri korumayacaktır.

•Medine’ye karşı bir saldırı olduğu takdirde şehrin korunması için taraflar birlikte hareket edeceklerdir.

•İki taraftan biri bir düşmanla barış yaparsa iki taraf da barış şartlarına uyacaktır.

•Üzerinde ihtilafa düşülen herhangi bir konuda, Allah’ın Resulüne başvurulacaktır.


About admin

Check Also

I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri Kısa Özet

1.  I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri 1. Sömürge  paylaşım  mücadelesinin  hız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir