Anadolu Selçuklu Devleti’nin Yıkılış Devri Konu Anlatımı (KPSS Tarih)


9. Sınıf Tarih dersi TÜRKİYE TARİHİ (11–13.YÜZYIL) ünitesi TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ konusunun alt başlığı olan Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yıkılış Devri konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir.

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077 – 1308)

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yıkılış Devri

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in vefatından sonra II. İzzeddin Keykavus’un tahta çıkmasına rağmen Moğol­lar müdahale ederek ülkeyi üç kardeş arasında paylaştırdılar. Bu arada Moğollar’a karşı Altınorda Devleti’nden yardım istenmiş ancak bu durum Moğol baskısının artmasına neden olmuştur.

III. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıktığında Memlüklerden yardım istemiş, bunun üzerine Memlüklu Sul­tanı Baybars 1277 ‘de Anadolu’ya gelmiştir. Ancak, vezir Muineddin Pervane’nin gerekli ilgiyi göstermemesi üzerine geri dönmüştür.

Moğol baskısının iyice arttığı sosyal, ekonomik, siya­si buhranların çoğaldığı ve devlet memurluklarının para ile alınıp satılmaya başlandığı bir zamanda ön­ce III. Alaaddin Keykubat, ardından da II. Mesud tah­ta çıkmıştır. Ancak bütün çabalara rağmen yıkılış önlenemeyerek Türkiye Selçukluları Devleti II. Mesud’un ölümüyle son bulmuştur (1308).

 

Türkiye Selçuklulan’nın Yıkılmasında Etkili Olan Nedenler

– Dirayetsiz hükümdarların tahta geçmesi

– Liyakatsiz kişilerin önemli mevkilere gelmesi

– Baba İshak (Babaîler) İsyanı’nın çıkması

– Kösedağ Savaşı’nın kaybedilmesi

– Anadolu’nun Moğol hakimiyetine girmesi

– Merkezi otoritenin bozulması

– Anadolu’da bağımsız beyliklerin kurulması

 

Anadolu Selçukluları’nın Türk tarihinde ki yeri ve önemi,

–    Türkmenleri bir çatı altında toplayarak Anadolu Türk Birliği’ni sağlamışlardır.

–    Anadolu’da Türk kültürünün gelişmesini ve devamlılığını sağlamışlardır.

–    Anadolu’yu ve İslam dünyasını Haçlılara ve Bizans’a karşı korumuşlardır.

–    Anadolu’yu canlı bir ticaret merkezi haline getirmişlerdir.


About admin

Check Also

İlk Türk Devletleri Ders Anlatım Videosu

Lise 1 Tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi ile ilgili konu anlatım videosunu aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir