17. yüzyılda Avrupa’nın, Asya’nın ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumları Konu Anlatımı


Lise 2. sınıf tarih dersi 3.ÜNİTE: ARAYIŞ YILLARI  17. YÜZYIL (1600 -1700)  nın ilk konusu olan 17. yüzyılda Avrupa’nın, Asya’nın ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumları  konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

ARAYIŞ YILLARI (1600 – 1700) (XVII. YÜZYIL)

17. yüzyılda Avrupa’nın, Asya’nın ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumları

17. yüzyılda Avrupa Haritası
a.Avrupa’nın Genel Durumu
17. yüzyılda mutlak monarşik yönetimler güçlenmişti : Ayrıca coğrafi keşiflerin etkisiyle ekonomik yönden zenginleşen İngiltere, Fransa, ispanya, Hollanda, Portekiz gibi devletler arasında sömürgecilik yarışı hızlanmıştı. Ancak Avrupa yıllarca mezhep savaşları ile siyasi çalkantılar yaşadı. Katolikler ile Protestanlar arasında mezhep savaşları bu yüzyılda da devam etti. Bu savaşlara Otuz Yıl Savaşları (1618 – 1648) denir. Bu savaş sonunda Kutsal Roma Germen imparatorluğu parçalanmış, Almanya’daki prensliklerden Prusya prensliği güçlenmişti.
17. yüzyılda Asya Haritası

 

b. Asya’nın Genel Durumu

Rusya, XVII. Yüzyıl ortalarından itibaren güçlenmeye başladı. Rus Çarı I. Petro’nun amacı açık denizlere ulaşmak ve bir Avrupa devleti olmaktı. I. Petro bu amacını gerçekleştirmek için ıslahatlara girişti. Rusya, bu ıslahatlarla Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri haline geldi. Altın Orda Devleti’nin dağılmasıyla bu devletin toprakları üzerinde Özbekler (Şeybaniler) güçlenmiş; Hive,Buhara, Hokand gibi Özbek hanlıkları kurulmuştu. Yine Babür Devleti Hindistan’da önemli bir siyasi güç haline gelmişti. Babür Devleti Hindistan’ın büyük bir kısmına hakim olarak bu ülkeyi bir çatı altında birleştirmeyi başarmıştır.Hindistan’da İslamiyetin kalıcı olmasında büyük rol oynamıştır.
Babür mimarisinin en parlak dönemi Şah Cihan dönemidir.Şah Cihan’ın Agra şehrinde karısı Mümtaz Mahal için yaptırdığı Taç Mahal önemli bir mimari eserdir.
XVII. yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti Haritası
c. Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu
Osmanlı Devleti kuruluşundan 16. yüzyılın sonlarına kadar gelişme ve ilerleme içinde olmuştu. 17. Yüzyılda devletin genişlemesi devam ettiyse de Osmanlı Devleti’nde yönetim, askeri, mali ve eğitim alanlarında yani devleti ayakta tutan kurumlarda bozulmalar görüldü.

About admin

Check Also

1. Dünya Savaşı Ders Notu

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 1. Ünitesi olan 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA ünitesinin ilk konusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir