Mustafa Kemal ve Kafkas Cephesi Ders Notu


I. Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’in Görev Aldığı Cepheler

Mustafa Kemal ve Kafkas Cephesi

Çanakkale Cephesi’ndeki görevinin ardından Kafkas Cephesi’ne atanan ve tümgeneralliğe terfi eden Mustafa Kemal, öncelikle başında bulunduğu askerî birlikleri disiplin altına aldı. Ardından silah, araç-gereç ve cephane eksikliklerinin giderilmesini sağladı. Daha sonra 1916 yılında elde ettiği zaferle Ruslardan Muş ve Bitlis’i geri almayı başardı.

Mustafa Kemal, büyük işler yapma ve eserler ortaya koyma yeteneğine sahip, yaratıcı düşüncesi ile birleştirici bir liderdir. Dehası sayesinde, olağanüstü durumlarda kimsenin yapamayacağı işleri başarmıştır. Kafkas Cephesi’nde dağınık ordu birliklerini yeniden düzenleyip araç ve gereçlerini sağlayarak elde ettiği başarı Mustafa Kemal’in yaratıcı düşüncesinin bir örneğidir. Mustafa Kemal, Millî Mücadele Döneminde de dağınık Kuvayımilliye birliklerinin yerine düzenli orduya geçişi sağlamayı bilmiş ve askerin savaş gücünü artırmak için Tekâlifimilliye Emirlerini yayımlayarak, ordunun araç ve gereç ihtiyacının karşılanması için yoğun bir çaba göstermiştir. Böylece Mustafa Kemal, yaratıcı düşüncesini bir kez daha ortaya koymuştur.


About admin

Check Also

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanması Karşısında Mustafa Kemal’in Tutumu

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanması Karşısında Mustafa Kemal’in Tutumu Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalandığı gün Mustafa Kemal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir