II. Osman (Genç Osman) Dönemi ve Islahatları Konu Anlatımı (KPSS Tarih)


Islahat Nedir?: İçinde bulunulan  kötü  durumu  daha  iyi  duruma getirebilmek için yapılan değişiklik,  düzeltme ve iyileştirmelerdir.

Lise 2. sınıf tarih dersi 3.ÜNİTE: ARAYIŞ YILLARI  17. YÜZYIL (1600 -1700)  nın konusu olan 17. yüzyıl Islahatlarının alt başlığı olan II. Osman (Genç Osman) Dönemi ve Islahatları konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

17. yüzyıl Islahatları

1. II. Osman (Genç Osman) Dönemi ve Islahatları

2. 4. Murad Dönemi (Siyasi Olaylar- Islahatlar)

 

II. Osman (Genç Osman) Dönemi ve Islahatları

Genç Osman Padişah olduğunda ilk önce sade bir hayat kurdu. Fatih devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından Şeyhülislam Esat Efendi’nin ve Pertev Paşa’nın kızlarıyla evlendi. (Halkla devlet arasındaki uçurumu azaltmak için) Özellikle Yavuz devrin­den itibaren padişah saray dışında evlenmedikle­rinden bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Ulema sınıfının yetkisini azaltarak, padişahın zamana göre yasaları koyabilme gücünü artırmak istedi. Bunların siyasetle uğraşmalarını ve devleti zayıflatmalarını önlemek istedi.  Kapıkulu Ocağını kaldırarak yerine Anadolu ve Suriye’deki Türklerden oluşan “milli bir ordu” kurmak ve yönetimi devşirmelerin etkisinden kurtarmak istedi. Ancak niyetlerini fark eden yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek öldürüldü. (1622).

Kapıkulu Ordusunun kaldırılmak istenmesi Osmanlı tarihindeki ilk ciddi ıslahat girişimidir.

Genç Osman’ın Lehistan Seferi ve Hotin Antlaşması (1620) : Lehistan 1587’de Osmanlı hi­mayesinden kurtulmuştu. Bundan sonra Lehistan her fırsattan yararlanarak Osmanlı egemenliğinde bulunan Boğdan, Erdel ve Eflak beyliklerinin işleri­ne karışmaya başladı. Genç Osman zamanında (1618–1622) Lehlilerin Boğdan işlerine karışması üzerine Lehistan seferi başladı. Genç Osman’ın ko­muta ettiği bir Osmanlı ordusu Yaş yakınında Leh ordusunu yenerek Hotin Kalesi’ni kuşattı. Burada yapılan bir meydan savaşı, yeniçerilerin gevşeklik­leri yüzünden iyi bir sonuç vermedi. Bunun üzerine Lehlilerle Hotin Antlaşması yapılarak sefere son ve­rildi (1620). Bu antlaşmaya göre:

1.    Lehliler ve Osmanlılar birbirlerinin toprakla­rına tecavüz etmeyeceklerdi.

2.   Lehliler eskiden de olduğu gibi Kırım Hanına yılda 40 bin duka altını vergi vereceklerdi.


About admin

Check Also

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Kısa Özet

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919) : İttifak Devletleri ile Almanya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir