4. Murad Dönemi (Siyasi Olaylar- Islahatlar) Konu Anlatımı KPSS Tarih


Lise 2. sınıf tarih dersi 3.ÜNİTE: ARAYIŞ YILLARI  17. YÜZYIL (1600 -1700)  nın konusu olan 17. yüzyıl Islahatlarının alt başlığı olan 4. Murad Dönemi (Siyasi Olaylar- Islahatlar) konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

 

4. Murad Dönemi (Siyasi Olaylar- Islahatlar)

IV. Murat’ın Padi­şahlığının ilk döneminde devlet yönetimi Valide Kö­sem Sultan’ın elinde kalmıştı. 1632 yılında yirmi yaşında iken devlet yönetimini tamamen eline alan IV. Murat o zamana kadar görülen bozuklukları or­tadan kaldırmaya çalıştı. Bu dönemde:

  • Yeniçeri ve sipahi zorbalar ortadan kaldı­rıldı.
  • İçki ve tütün yasaklandı.
  • İstanbul’un asayişi sağlandı.
  • Anadolu’daki Celâli isyanları sona erdirildi.
  • Devrin devlet adamları ve alimlerine bo­zuklukların nedenlerini araştıran raporlar hazırlattı.

Bunların en önemlisi Koçi Bey tarafından kaleme alınan “Risale” adlı eserdir.

IV. Murat kuvvet ve şiddet yoluyla ülkede otoriteyi sağladı. Ancak Koçi Bey’in tavsiyelerini yerine getirmeye fırsat bulamadan genç yaşta vefat etti (1640).

1622–1639 İran Savaşları (IV. Murat Dönemi) (1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması)

17. yy.da İran’la yapılan savaşların en uzun süreli olanı bu dönemde gerçekleşti. Bu savaşlar İranlıların hileyle Bağdat’ı işgaliyle başladı. Bağdat’ta isyan eden Bekir Subaşı, valiyi öldü­rerek şehri eline geçirdi. Sonra Bekir Subaşı Şah Abbas’tan yardım istedi. Böylece Bağdat işgal edil­miş oldu. Bağdat’ın işgali üzerine İran’la 17 yıl süren sa­vaşlar başladı. Savaşın ilk yılları IV. Murat’ın ço­cukluk dönemine rastladı, İran böylece ilk yıllar bü­yük başarılar elde etti. Sonraları IV. Murat İran me­selesine önem vermiş ve İran üzerine iki sefer dü­zenlemiştir.

a.  Revan Seferi (1635) : IV. Murat bu sefer ile Doğu Anadolu ve Revan’ı İran’dan geri aldı.

b.  Bağdat Seferi (1638):  Bu seferle Bağdat geri alın­dı. Bu sırada Şah Abbas ölmüştü. Yerine geçen ye­ni şah barış istedi. Böylece 1639 Kasr-ı Şirin Ant­laşması imzalandı. Buna göre:

1.  Azerbaycan ve Revan İran’a bırakıldı.

2.   Bağdat Osmanlılarda kaldı.

3.   İranla-Osmanlı devleti arasında Zağros dağlan sınır kabul edildi.

Yorum: 1.  Bu antlaşma Osmanlı devleti ile İran arasında uzun süre bir barış devri açtı.

2.   Bugünkü Türkiye-İran sınırı da büyük ölçüde bu antlaşma ile çizilen sınır esasına dayanır.


About admin

Check Also

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Kısa Özet

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919) : İttifak Devletleri ile Almanya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir