Avarlar Konu Anlatımı


Avarlar (562-805)

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Avarlar’ın ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır.

Avar adı: Karşı koyan anlamına gelir.

Hem Asya’da hem Avrupa’da devlet kuran Türk topluluğu.

En ünlü hükümdarı: Bayan Kağan

Çin kaynaklarında Juan-Juan, Arap ve Bizans kaynaklarında Avar adıyla anılan bu kavim, Kök Türkler tarafından da Apar olarak adlandırılmıştır.

Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Avarlar, IV. yüzyılın sonlarında bugünkü Moğolistan’da bir devlet kurdular. Orta Asya’da kurdukları bu devlete Kök Türkler son verince (552) batıya göç ettiler. 558’de Kafkaslara ulaştılar, kısa zamanda Tuna boylarına geçtiler. Orta Avrupa’da başında Bayan Han’ın bulunduğu büyük bir devlet kurdular (562). Avarlar bir süre sonra İstanbul’u Sasanilerle birlikte, 619 ve 626 yıllarında iki kez kuşattılar ancak sonuç alamadılar. Bu başarısızlıktan sonra Avar Devleti, iyice zayıfladı. Avar Devleti’ne Franklar son verdiler (805).

Balkanlarda ve Avrupa’da iki asırdan fazla devam eden Avar hâkimiyeti, Orta Avrupa toplulukları üzerinde kültürel izler bıraktılar. Avarlar, Slavları ve Rusları ordu düzeni ve devlet örgütlenmesi alanlarında etkilediler. Günümüzde Kafkaslarda yaşayan ve kendilerine “Avar” denilen topluluğun bunların soyundan geldikleri kabul edilmektedir. Avarlar, ölümden sonraki yaşama inanmışlardır. Bu inanış onların yaşam şekillerini büyük ölçüde etkilemiştir. Avarlar, mezarlara eşya, yiyecek ve içecek gibi şeyler koymuşlardır. Devlet adamlarının ölülerini deriye sararak lahit içine yerleştirmeleri de bu inanıştan kaynaklanmıştır. Avarlara ait mezarlarda yapılan arkeolojik kazılarda at, koşum takımı, çeşitli silahlar elde edilmiştir. Üzengi kullanımı Avarlarla birlikte ortaya çıktı. Hristiyanlığı kabul eden Avarlar, bir süre sonra benliklerini kaybederek Slavlaştılar.


About admin

Check Also

İlk Türk Devletleri Ders Anlatım Videosu

Lise 1 Tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi ile ilgili konu anlatım videosunu aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir