Anasayfa / Tarih / Tarih 2 Dersi / Tarih 2 Özetleri (sayfa 4)

Tarih 2 Özetleri

Tarih 2 Özetleri, Konu Anlatımları

Şark Meselesi (Doğu Sorunu) Konu Anlatımı

Şark Meselesi (Doğu Sorunu) Avrupa’da Şark Meselesi deyimiyle ne ifade edilmek istenmektedir? İlk kez Viyana Kongresi‘nde (1815) ifade edilen Şark Meselesi deyimi ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri anlatılmak istenmiştir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başladıkları 1071’den 1923’e kadar geçen dönemde Avrupa devletlerinin Türk-İslam dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eder. Türklerin Anadolu ve Balkanları ele geçirerek Avrupa ortalarına kadar ilerlediği dönemde Avrupa devletleri haçlı ... Devamını Oku »

Yunan İsyanı (Megalo İdea) Konu Anlatımı

II. Mahmut dönemi siyasi olayları Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar Yunan İsyanı (Megalo İdea) Osmanlı Devleti içinde yaşayan unsurların en im­tiyazlısı “Rum”lardı. Sanat, ticaret ve özellikle gemicilikle uğraşmaktaydılar. Ruslarla kurulan münasebet­lerle Rumlarda bağımsızlık şuuru gelişmeye başladı. 1768’de Rus donanmasının Mora sularına gelmesi üzerine Rumlar isyan ettiler. Ticaret yoluyla çok zen­ginleşen Rumlar açtıkları okullarda ihtilâl fikirlerini yaymaya başladılar. Yunanlıların isyanının sebepleri; • ... Devamını Oku »

Sırp İsyanı Konu Anlatımı

II. Mahmut dönemi siyasi olayları konusunun alt başlığı olan Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar Konusunun içinde yer alan Sırp İsyanı Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. II. Mahmut dönemi siyasi olayları Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’ni, Fransa’nın iç sorunu olarak değerlendirmiş hatta bu rejimi tanıyarak Fransa ile iyi ilişkilerini sürdürmüştü. Osmanlı Devleti Batılılaşma girişimleri esnasında Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik ve özgürlük ... Devamını Oku »

II. Mahmud Dönemi Islahatları Konu Anlatımı KPSS Tarih

II. Mahmud Dönemi Islahatları Sened-i İttifak (1808) XIX. Yüzyıl başında Anadolu ve Rumeli’de ayan­lar türemişti. Alemdar sarsılan devlet düzenini yeni­den kurabilmek amacıyla bütün ayanları İstanbul’da topladı. Ayanların ve devlet adamlarının katılımıyla büyük bir toplantı yapıldı. Yapılan görüşmeler sonun­da hükümet ile ayanlar arasında “Sened-i İttifak” yapıldı (1808). 1) Devlet, ayanların varlığını kabul etti. 2) Ayanlar devlet otoritesini kabul edecekler, veri­len emirlere ... Devamını Oku »

19. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa’da ki Devletlerin Genel Durumu Konu Anlatımı

Tarih 2 dersinin 5. ünitesi olan En Uzun Yüzyıl ünitesinin ilk konusu olan 19. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa konusunun alt başlığı olan Asya ve Avrupa’da ki Devletlerin Genel Durumu ders notunu aşağıdan okuyabilirsiniz. 19. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu XIX. yüzyılda Avrupa devletlerinde demokrasi anlayışının güçlenmesini sağlayan etkenler neler olabilir? XIX. yüzyıl başlarında Osmanlı ... Devamını Oku »

18. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Toplumu ve Kültürüne Etkileri Konu Anlatımı

18. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Toplumu ve Kültürüne Etkileri Osmanlı toplumundaki kültürel hayatı ve Osmanlı ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşimi değerlendiriniz. 18. yy.da karşılıklı olarak açılan elçilikler ve Avrupa’dan getirilen danışmanlar özellikle Osmanlı yöneticileri arasında batı kültürünün yaygınlaşmasına sebep oldular. Avrupa’da okuyan öğrenciler, Avrupa’yla ticaret yapan azınlıklar (Ermeni ve Rumlar) batı modasının yurdumuza girmesine, batı tarzında giyim , ev eşyası, eğlence ... Devamını Oku »

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Konu Anlatımı KPSS Tarih

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa devletleri karşısında alınan yenilgiler Osmanlı idarecilerinin Avrupa’da meydana gelen gelişmeleri daha yakından tanıma ihtiyacı hissetmelerine neden oldu. Bu amaçla XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa başkentlerinde geçici ve daimî büyükelçilikler açma yoluna gitti. Avrupa devletleriyle yapılan mücadelede alınan yenilgiler, askerî alanda ıslahat yapılmasına neden oldu. Lale Devri Islahatları için tıklayınız. ... Devamını Oku »

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar Konu Anlatımı KPSS Tarih

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar  Osmanlı Devleti’nde Yönetim Divan-ı hümayun, Osmanlı devlet mekanizmasının temeliydi. 16. yy.da haftada 4 gün 17. yy.da haftada 2 gün topalanan divan-ı hümayun 18. yy.dan itibaren 3 ayda 1 toplanmaya başladı. 18.yy.da Kubbealtı vezirleri yerine vekiller heyeti oluşturuldu. Babıali’nin kurulmasıyla Osmanlı Devlet yönetiminde hangi değişiklikler yaşanmıştır? Divan-ı hümayun sisteminin kaldırılması ile divan toplantıları veziriazamların ve ... Devamını Oku »

III. Selim Dönemi Islahatları Konu Anlatımı

III. Selim Dönemi Islahatları §    Bu dönemin ıslahatlarına Nizam-ı Cedit (yeni düzen) adı verilir. §    Yapılacak ıslahatlar için raporlar hazırlandı. §    Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. Bu ordunu ihtiyacını karşılamak için İrad-ı Cedit isimli hazine oluşturuldu. Hesaplarını tutmak için İrad-ı cedit defterdarlığı oluşturuldu. §    Avrupa’nın büyük şehirlerine ilk kez sürekli elçiler gönderildi.(Paris, Londra, Viyana, Berlin) §    Kara ve deniz ... Devamını Oku »

III. Selim Dönemi Siyasi Olayları Konu Anlatımı

III. Selim Dönemi Siyasi Olayları Osmanlı-Rus Ve Avusturya Savaşları (1787–1792) (I. Abdülhamit Dönemi-III. Selim Dönemi) Aynalıkavak tenkihnamesine rağmen Rusların Kırımı işgal etmesi üzerine Osmanlı Rus savaşları başladı. Avusturya Rusya’nın yanınsa savaşa girdi. Ruslar Özi kalesini alarak halkını kılıçtan geçirdi. Baserabya işgal edildi, bu sırada Prusya’nın ve İsveç’in Osmanlı yanında savaş girmek istemesi, Fransız ihtilalinin ortaya çıkması üzerine Avusturya ile Ziştovi ... Devamını Oku »