Sümerler’in Özellikleri


Sümerler ;

Mezopotamyada bulunur.(Mezopotamya Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye denir . Birçok devlete ev sahipliği yapmıştır.)

Yazıyı buldular.

Şehir devletleri halinde yaşadılar.

Tarihte ilk kez yazılı edebiyat alanında yazılı eserler verdiler.

Ziggurat adı verilen tapınakların en üst katı gözlemevi olarak kullandılar.

Ay takvimini kullandılar. Yılı 360 gün, ayları30’ar günden oluşan takvimdi. Gece ve gündüz 12’şer saatten ibaretti.

Çok tanrılı dinlere inandılar.

.Sümer ordusu atlı ve yaya birliklerinden oluşuyordu. Savaş arabaları ilk kez Sümerler’de kullanılmıştır

Gümüşü, para yerine senet kullanarak ticareti geliştirdiler

.Önemli şehirleri Ur , Uruk , Kiş  ve Legaştır.

Yaptıkları kanunlarda aile hukukuna önem verdikleri görülür.

Sümerlerde ilk yazılı kanunları yapan Lagaş Kralı Urgakina’dır. Yaptıkları kanunlarda aile hukukuna önem verdikleri görülür.

 

 

 

 

 

 

 


About admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir