II. Meşrutiyetin İlanı Konu Anlatımı KPSS Tarih


II. MEŞRUTİYET VE SİYASİ GELİŞMELER

II. Meşrutiyetin İlanı

Padişah: II.Abdülhamit

İlanında Etkili Olan Grup: İttihat ve Terakki

Savunulan Düşünce: Türkçülük

II.Meşrutiyet’in ilanını sağlayan iç ve dış nedenler:

İç Nedenler:

1- İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları

2- Devletin parçalanmasını önlemek

Dış Sebepler:

1- Reval görüşmelerinin baskısı

2- Yabancı devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri

14 Şubat 1878’de Sultan Abdülhamit’in meclisi kapatmasıyla şahsi idare dönemi başlamış ve 1908 yılına kadar 30 yıl sürmüştür.

Bu dönem içinde Sultan Abdülhamit’e karşı olanlar, meşrutiyeti yeniden ilan etmek amacıyla bir takım cemiyetler kurmuşlardır. Bu cemiyetler içinde en önemlisi İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’DİR.

Selanik’te İttihat ve Terakki yanlısı subayların ayaklanması sonucu II.Abdülhamit meşrutiyeti tekrar ilan etmiştir.(1908)

II.Meşrutiyetin ilanı sorunları çözmeye yetmedi. İçte ve dışta yeni sorunlar çıktı. Bu dönemde kurulan siyasi partilerin mevcudiyeti partizan çekişmeleri yarattı.

I. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında meydana gelen gelişmeler nelerdir?

II. Meşrutiyet’in ilanı coşkuyla karşılandı. Memlekette büyük bir hürriyet ortamı oluştu. Birçok gazete ve dergi çıkarıldı. Ancak ülkede iç karışıklıkların önü alınamadı. Devlet siyasi, idari ve ekonomik bakımdan güç durumdaydı.

II. Meşrutiyet’in İlanını takip eden dönemde iç karışıklığından ve güçsüzlüğünden faydalanan Bulgaristan, bağımsızlığını ilan etti. Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek’i topraklarına kattığını açıkladı. Girit, Osmanlı Devleti’nden ayrılarak Yunanistan’a bağlanma
kararı aldı (1908). Gayrimüslimlerin Osmanlı’dan ayrıldığı bu süreçte Türkçülük politikası güçlendi.

II. Meşrutiyet’ten Sonra 1909’da Getirilen Yenilikler

Basın üzerindeki sansür kaldırıldı.

Padişahın sürgün yetkisi elinden alındı.

Hükûmet, padişaha karşı değil meclise karşı sorumlu hâle getirildi.

İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf ve Ahrar fırkaları kurularak çok partili yaşama geçildi.

Padişahın veto hakkı sınırlandırıldı.

II. Meşrutiyetten sonra getirilen yeniliklerin demokratik hayata katkıları neler olabilir?

II. Meşrutiyetle birlikte sansürün kaldırılması ve çok partili yaşama geçilmesi çok sesliliği getirdi. Padişahın sürgün yetkisi elinden alınınca özgür düşünce daha da gelişti.

Almanya’nın Osmanlı Devleti’ne yaklaşmasının sebebi nedir?

Almanya, Osmanlı toprak bütünlüğünden yana görünerek gerçekte Osmanlı’nın topraklarını ham madde kaynağı ve pazar olarak görüyordu. Ayrıca Osmanlı’yı kullanarak İngiltere’nin Mısır üzerinden Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden yolları da
denetleyebilecekti.


About admin

Check Also

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Kısa Özet

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919) : İttifak Devletleri ile Almanya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir