I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Savaşın Sonuçları Kısa Özeti


I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi

Almanya, denizaltıları ile ABD tarafından İtilaf Devletlerine gönderilen yardımları engellemeye baş- ladı. Bununla da yetinmeyen Almanya, ABD’ye ait bir yolcu gemisini batırarak sivillerin ölümüne neden oldu. Bunun üzerine ABD, Almanya ve müttefiklerine savaş açtı.

ABD’nin 1917 yılında İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmesiyle birlikte dengeler değişti ve Almanya teslim olmak zorunda kaldı. Daha sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti ateşkes imzalayarak savaştan çekildi. Diğer yandan ABD Başkanı Wilson, savaşı sona erdirmek ve dünyada barışı sağlamak için on dört maddeden oluşan Wilson İlkeleri adı verilen bir paket hazırladı (1918).

I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa haritası yeniden çizildi ve devletlerin sınırları değişti. İmparatorlukların yıkılmasıyla yeni devletler kuruldu. Bu devletlerin bazılarında cumhuriyet yönetimine geçildi. Savaşın getirdiği maddi ve manevi yıkıntılar, barışın korunmasına yönelik çabaları artırdı. Bu amaçla ABD’nin isteğiyle Milletler Cemiyeti kuruldu.


About admin

Check Also

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Kısa Özet

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919) : İttifak Devletleri ile Almanya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir