17.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür, Bilim, Sanat ve Mimarî Konu Anlatımı


17.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür, Bilim, Sanat ve Mimarî

Matematik, tıp ve astronomi alanında yeni eserlerden çok çevirilere ve önceden yazılmış eserlerin açıklanmasına ağırlık verilmiştir. Edebiyat, tarih, müzik ve güzel sanatlar alanlarında yeni eserler ortaya konulmuştur. Hat sanatında Hattat Hafız Osman’ın önemli eserleri vardır.

Bu devrin en önemli mimari eseri Sultan Ahmed Camii’dir.

17. yüzyılın önemli sanatkar ve bilim adamları 

Evliya Çelebi
XVII. yüzyılda yaşamış ünlü Türk gezginidir. Seyahatname adındaki 10 ciltlik eserinde gezip gördüğü ülkelerin coğrafyası, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verir.

Kâtip Çelebi
Tarih, coğrafya, felsefe alanında çalışmalar yapmıştır. Cihannüma, Mizan-ül Hakk,Tuhfetül’l Kibar fi Esfari’l Bihar, Düsturul Amel fi İslahi’l Halel yazdığı bazı kitaplarıdır.

Nâbî
Toplum ve sosyal hayatla ilgili şiirler yazmıştır. Şiirlerinde toplumsal sorunlara çözümler sunmaya çalışmıştır. Hayrabad ve Tuhfetü’l Harameyn önemli eserlerindendir.

Naima
Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisidir (vakanüvis). Yaşadığı dönemdeki olayları anlattığı Naima Tarihi adında bir kitabı vardır.

Karacaoğlan
Aşk, gurbet, doğa, sıla özlemi ve ölüm üzerine şiirler yazmış halk ozanıdır. Şiirlerini hece ölçüsü ve yaşadığı bölgenin konuşma diliyle yazmıştır.

Nef’i
Türk edebiyatının en önemli hiciv şairlerindendir. Siham-ı Kaza önemli bir eseridir. Dönemin sadrazamları ve devlet adamlarına yönelik eleştirel şiirler yazmıştır.

Itri
Türk musikisine büyük katkılar yapmış önemli bir bestekârdır. 42 adet bestesi vardır. Nevakâr makamını buldu ve “Tuti-i mucize-i guyem” isimli eserin bestecisidir.

17.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür, Bilim, Sanat ve Mimarî Konu Anlatım videosu için tıklayınız.


About admin

Check Also

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Kısa Özet

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919) : İttifak Devletleri ile Almanya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir