Tag Archives: Türkiye

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Yükseliş Devri Konu Anlatımı (KPSS Tarih)

9. Sınıf Tarih dersi TÜRKİYE TARİHİ (11–13.YÜZYIL) ünitesi TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ konusunun alt başlığı olan Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükselme Devri konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir. ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077 – 1308) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükseliş Devri II. KILIÇ ARSLAN DÖNEMİ (1155 – 1192) I. Mesut’tan sonra tahta oğlu II. Kılıç Arslan geçti. II. Kılıç Arslan döneminin Türk tarihi …

Read More »

Türk Adının Anlamı Konu Anlatımı

1 -Türk Adının Anlamı Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. A.Vambery, Türk kelimesinin türe fiilinden -k ekiyle “türemiş” olduğu görüşündedir. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet“, Kaşgarlı Mahmut‘un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı“, eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir Türk adından ilk olarak …

Read More »