Tag Archives: Paris Antlaşması

Kırım Savaşı Konu Anlatımı

Kırım Savaşı  Osmanlı Devleti, 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nı ilân etmişti. Bütün eyaletlerde uygulanmaya ça­lışılan ıslahat hareketleriyle yönetim, askerlik, adalet ve eğitim alanlarında ıslahatlar yapıldı. Bu dönemde Osmanlı diplomasisi Rusya ve Avusturya’ya karşı, İn­giltere ve Fransa’nın desteğini sağladı. Özellikle ken­disine sığınan Macar milliyetçileri koruması Osmanlı Devleti’ne Avrupa’da büyük bir prestij kazandırdı. a) Kırım Savaşı’nın Nedenleri •   Rusya’nın   Osmanlı   Devleti   üzerindeki emelleri: …

Read More »