Mustafa Kemal’i Etkileyen Yabancı Düşünür ve Yazarlar Özeti


1. ÜNİTE: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

3. Mustafa Kemal’in Fikir Hayatının Gelişimi

Mustafa Kemal’i Etkileyen Yabancı Düşünür ve Yazarlar

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Millî egemenlik düşüncesi ilk defa 18. yüzyılda Fransız düşünürü Jean Jacques Rousseau tarafından ortaya atıldı. Düşünceleri sayesinde baskıcı hükümdarlara karşı bireylerin hak ve hürriyetlerini teminat altına almak için mücadeleler başlatıldı. Bu amaçla “Toplum Sözleşmesi” adlı eserini yazdı. Rousseau; yurttaşı, ortak benliği, halkı, devleti yaratan bir toplum sözleşmesini ve bu sözleşmeye toplumdaki her bireyin dahil olması gerektiğini vurgular.

Rousseau, halk olmanın temelinde egemenliğin var olması gerektiğini savunur. Yasaların olmadığı bir yerde devletten söz edilemeyeceğini vurgular. Yasaların, halkın tümü için geçerli olması gerektiği inancındadır. Rousseau’ya göre yurttaşlar olmadan erdem, erdem olmadan özgürlük, özgürlük olmadan devlet olamaz. Ayrıca devletin temelinde dinin de olması gerektiğini savunur. Devletin iktidara değil, halka ait olduğunu ve ulus-devlet anlayışını benimser. Rousseau, Atatürk’ü hukuk devleti, toplumsal dayanışma ve milliyetçilik konularında etkilemiştir.
Montesquieu (1689-1755)
“Kanunların Ruhu Üzerine” adlı eserinde üç tür hükûmetin olduğunu açıklar: Monarşi (kral veya kraliçe tarafından yönetilen), cumhuriyet (seçilmiş bir lider tarafından yönetilen) ve despotizm (bir diktatör tarafından yönetilen).

Montesquieu, halk tarafından seçilen bir hükûmetin en iyi hükûmet şekli olduğuna inanır. Atatürk, Millî Mücadele’den sonra yeni kurulacak devletin yönetim şeklinin cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine göre kurulmasında Montesquieu’nun da fikirlerinden etkilenmiştir.

Kaynak: Tarih Portali


About admin

Check Also

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanması Karşısında Mustafa Kemal’in Tutumu

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanması Karşısında Mustafa Kemal’in Tutumu Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalandığı gün Mustafa Kemal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir