Tag Archives: Türk Adının Anlamı

Türk Adının Anlamı Konu Anlatımı

1 -Türk Adının Anlamı Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. A.Vambery, Türk kelimesinin türe fiilinden -k ekiyle “türemiş” olduğu görüşündedir. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet“, Kaşgarlı Mahmut‘un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı“, eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir Türk adından ilk olarak …

Read More »

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Konu Anlatım Videosu

KPSS Tarih kapsamında olan ve lise 1 Tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı konusunun ders anlatım videosunu aşağıdan seyrebilirsiniz. Bu online dersin içeriğinde Türk Adının Anlamı, Türklerin İlk Ana Yurdu, Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları yer almaktadır.

Read More »