Tag Archives: Osmanlı şömendöfer kumpanyası

Osmanlı’da Nüfuz Mücadelesi ve Demiryolu Savaşları Konu Anlatımı

Osmanlı’da Nüfuz Mücadelesi ve Demiryolu Savaşları Avrupa devletleri Osmanlı topraklarında nüfuz bölgeleri kurmak ve daha sonra da bu bölgeleri sömürge imparatorluklarına katmak  amacıyla  Osmanlı’da  demiryolu yapımına önem verdiler. Avusturya Balkanlarda, Rusya doğuda, Fransa, Suriye ve civarında  demiryolu  yaparak önce iktisadi sonra siyasi bakımdan bölgeleri ele geçirmek amacındaydılar. Almanya ise Berlin-Bağdat hattı ile Anadolu ve Irak’ı bir Alman kolonisi hâline getirmek …

Read More »