Tag Archives: Osmanlı Devleti

20. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti Konu Anlatımı

MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ 20. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik sorunlarla karşı karşıyaydı. Önceki yüzyıllarda başlayan bu sorunlardan devletin bütün kurumları etkilenmişti. Siyasi Durum 20. yüzyılın başlarında Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkları kullanarak devletin iç  işle- rine müdahaleleri arttı. Dağılmayı engellemek için Osmanlı Devleti’nde Osmanlıcılık, İslamcılık, Turancılık, Türkçülük ve Batıcılık …

Read More »

18. Yy.da Osmanlı Devleti’nin ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikaları Konu Anlatımı

Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti üzerinde izledikleri politikalar hakkında neler söylenebilir? 18. Yy.da Osmanlı Devleti’nin ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikaları 18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel politikası: Karlofça ve İstanbul Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri alabilmek için Rusya, Avusturya, Venedik ve İran ile savaşmış fakat topraklarını geri alamadığı gibi daha fazlasını da kaybetmiştir. Bu yüzyılın sonlarında yılların dostu Fransa’da Osmanlı’ya saldırmıştır. Bu …

Read More »