Tag Archives: Orta Asya

Türklerin İlk Ana Yurdu Konu Anlatımı

Türklerin İlk Ana Yurdu Türklerin ilk anayurtları Orta Asya’dadır. Orta Asya, doğuda Kingan Dağlan’ndan, batıda Hazar Denizi ve İtil boylarına, güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağlan’ndan kuzeyde Sibirya’ya kadar uzanır. Bu geniş alanda Türklerin ilk ana yurtları; Altay-Sayan Dağlan’nın kuzeybatısı, Tanrı Dağlan’nın kuzeyi, Aral Gölü’nün çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusu arasında kalan bölgedir. Orta Asya, geniş bozkırların ve çöllerin bulunduğu bir …

Read More »

Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları Konu Anlatımı

Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları: Türkler, tarih boyunca farklı sebeplerle ana yurtlarından değişik bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Türklerin ana yurttan ilk göçlerinin, MÖ XVI. yüzyılda başladığı, MÖ XII. yüzyıl ve MS IV-IX. yüzyıllar arasında yoğunlaştığı bilinmektedir. Türkler bağımsızlıkları tehlikeye girdiğinde,bir başka topluluğun egemenliği altına girmektense özgür yaşayabilecekleri yerlere göç etmişlerdir. Bunun sonucunda Türkler zamanla Asya’nın yanında Avrupa …

Read More »