Tag Archives: Ogu

Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı

A. TARİH BİLİMİ 1. Tarih Biliminin Konusu Tarihin Tanımı: Tarih, geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının, her türlü faaliyetlerini yer ve zaman belirterek, sebep-sonuç ilişkisi içinde, tarafsız olarak anlatan bilim dalıdır. Bütün yönleriyle insanlığın geçmişini inceler Geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprüdür Tarih insanlığın ortak mirasıdır. Tarih, insan topluluklarının sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, dini faaliyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültürlerini, yer ve …

Read More »