Tag Archives: Kabakçı Mustafa isyanı

III. Selim Dönemi Islahatları Konu Anlatımı

III. Selim Dönemi Islahatları §    Bu dönemin ıslahatlarına Nizam-ı Cedit (yeni düzen) adı verilir. §    Yapılacak ıslahatlar için raporlar hazırlandı. §    Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. Bu ordunu ihtiyacını karşılamak için İrad-ı Cedit isimli hazine oluşturuldu. Hesaplarını tutmak için İrad-ı cedit defterdarlığı oluşturuldu. §    Avrupa’nın büyük şehirlerine ilk kez sürekli elçiler gönderildi.(Paris, Londra, Viyana, Berlin) §    Kara ve deniz …

Read More »