Tag Archives: III. Selim Dönemi

III. Selim Dönemi Islahatları Konu Anlatımı

III. Selim Dönemi Islahatları §    Bu dönemin ıslahatlarına Nizam-ı Cedit (yeni düzen) adı verilir. §    Yapılacak ıslahatlar için raporlar hazırlandı. §    Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. Bu ordunu ihtiyacını karşılamak için İrad-ı Cedit isimli hazine oluşturuldu. Hesaplarını tutmak için İrad-ı cedit defterdarlığı oluşturuldu. §    Avrupa’nın büyük şehirlerine ilk kez sürekli elçiler gönderildi.(Paris, Londra, Viyana, Berlin) §    Kara ve deniz …

Read More »

III. Selim Dönemi Siyasi Olayları Konu Anlatımı

III. Selim Dönemi Siyasi Olayları Osmanlı-Rus Ve Avusturya Savaşları (1787–1792) (I. Abdülhamit Dönemi-III. Selim Dönemi) Aynalıkavak tenkihnamesine rağmen Rusların Kırımı işgal etmesi üzerine Osmanlı Rus savaşları başladı. Avusturya Rusya’nın yanınsa savaşa girdi. Ruslar Özi kalesini alarak halkını kılıçtan geçirdi. Baserabya işgal edildi, bu sırada Prusya’nın ve İsveç’in Osmanlı yanında savaş girmek istemesi, Fransız ihtilalinin ortaya çıkması üzerine Avusturya ile Ziştovi …

Read More »