Tag Archives: Dağılmayı Önleme Çabaları

Dağılmayı Önleme Çabaları Konu Anlatımı

Dağılmayı Önleme Çabaları 1)             OSMANLICILIK: Tanzimat döneminin sonlarına doğru bazı Osmanlı Aydınları GENÇ OSMANLILAR adıyla bir cemiyet kurdular. Bunların amacı Fransız ihtilali sonucu yayılan “Milliyetçilik” akımının Osmanlı Devleti üzerinde etkisini kırmaktı. Bunun için dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin herkesin eşit haklara sahip olmasını savunuyorlardı. Bu milletlere yönetimde temsil hakkı verilirse Osmanlı Devletinden ayrılmayacaklarını düşünüyorlardı. Osmanlıcılık akımının temsilcileri: Ziya Paşa, Mithat Paşa, Namık Kemal 2)             …

Read More »