Anasayfa / Etiket Arşivi: Ders Notu (sayfa 7)

Etiket Arşivi: Ders Notu

Kırgızlar Konu Anlatımı

Kırgızlar Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Kırgızlar’ın ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Ötüken’in elimizden çıkmasına sebep olan Türk topluluğu. Kırgızlar, Asya Hun Devleti zamanında İrtiş Nehri civarında yaşadılar. Daha sonra Yenisey Irmağı bölgesine yerleştiler. Bir süre Kök Türk ... Devamını Oku »

Karluklar Konu Anlatımı

Karluklar Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulkları konusunun alt başlığı olan Karluklarıin ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Karluk adı Karlık kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla da adları “kar yığını” anlamına gelir. Karluklar, Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak Altay Dağları’nın batısında yaşadılar. Çinlilerin kışkırtmasıylasık sık Kök ... Devamını Oku »

Kimekler Konu Anlatımı

Kimekler Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Kimekler’in ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Kimekler, VII. yy.da Altay Dağları’nın kuzeybatısı ile İrtiş Irmağı’nın orta bölgelerinde Kök Türk egemenliğinde yaşadılar. Ancak VIII. yy.ın ortalarında Kök Türk Devleti’nin yıkılmasından sonra bağımsızlıklarını elde ... Devamını Oku »

Türk Adının Anlamı Konu Anlatımı

1 -Türk Adının Anlamı Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. A.Vambery, Türk kelimesinin türe fiilinden -k ekiyle “türemiş” olduğu görüşündedir. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet“, Kaşgarlı Mahmut‘un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı“, eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir Türk adından ilk olarak ... Devamını Oku »

Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları Konu Anlatımı

Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları: Türkler, tarih boyunca farklı sebeplerle ana yurtlarından değişik bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Türklerin ana yurttan ilk göçlerinin, MÖ XVI. yüzyılda başladığı, MÖ XII. yüzyıl ve MS IV-IX. yüzyıllar arasında yoğunlaştığı bilinmektedir. Türkler bağımsızlıkları tehlikeye girdiğinde,bir başka topluluğun egemenliği altına girmektense özgür yaşayabilecekleri yerlere göç etmişlerdir. Bunun sonucunda Türkler zamanla Asya’nın yanında Avrupa ... Devamını Oku »

Asya Hun Devleti Konu Anlatımı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak’ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken çevresinde geniş bir alana yayılmışlardır Bu bölgede güçlü bir devlet kuran Hunlar, Ötüken’i başkent yapmışlardır Teoman (Tuman) Dönemi: Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır Teoman zamanında (MÖ ... Devamını Oku »

Kavimler Göçü ve Avrupa Konu Anlatımı

Kavimler Göçü ve Avrupa: Asya Hun İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunlar, Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki bölgede yaşayan Alanların topraklarını ele geçirmişlerdir. Bu bölgenin Hunların eline geçmesi, onlarınAvrupa içlerine kadar ilerlemelerinin başlangıcı olmuştur. Karadeniz’in kuzeyi ile Doğu Avrupa’da IV. yüzyılda Ostrogotlar, Vizigotlar, Gepitler ve Vandallar gibi birçok Germen kavmi bulunmaktaydı. Hunların İtil (Volga ) Nehri’nin batısına geçerek ... Devamını Oku »

Avrupa Hun Devleti Ders Notu

Avrupa Hun Devleti:(378-469): Balamir Dönemi: Hunlar Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşmıştır (375). Avrupa Hunlarının batıya yönelmesi önce Ostrogotların (Doğu Gotları), sonra Vizigotların (Batı Gotları) yerlerini terk etmelerine neden olmuştur. Uldız Dönemi: Balamir’den sonra Avrupa Hunlarının başına Uldız geçmiştir (378). Uldız döneminde Avrupa Hunları iki kol hâlinde hareket etmiştir. Bunlardan biri Roma topraklarına girerken diğeri ... Devamını Oku »