Anasayfa / Etiket Arşivi: Ders Notu (sayfa 4)

Etiket Arşivi: Ders Notu

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Konu Anlatımı (KPSS Tarih)

ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ (DEVLETLERİ) Lise 1  Tarih dersi TÜRKİYE TARİHİ (11–13.YÜZYIL) ünitesi Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir. Malazgirt Savaşı neticesinde Anadolu’da Türklerin önündeki en büyük engel olan Bizans tehdidi etkisiz hale getirilmişti. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alparslan kıymetli beylerini Anadolu futuhatı ile vazifelendirdi. Bu kumandanlara fetheyledikleri ... Devamını Oku »

Anadolu’ya İlk Türk Akınları Konu Anlatımı (KPSS Tarih)

9. Sınıf Tarih dersi TÜRKİYE TARİHİ (11–13.YÜZYIL) ünitesi Anadoluya İlk Türk Akınları konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir. ANADOLU’YA İLK TÜRK AKINLARI Türk tarihinde Anadolu’ya yönelik ilk akınlar IV. yy.da Hunlar ve VI. yy.da Sabirler döneminde yapılmıştır. 3. akınlar olarak Abbasiler tarafından Avasım’a yerleştirilen Türkler kabul edilebilir. Anadolu’ya yapılan bu ilk akınlar ... Devamını Oku »

Eyyubiler ve Memlükler Konu Anlatımı (KPSS Tarih)

EYYUBİLER (1174–1250) Mısır’da kurulan 3. Türk-İslam devletidir. Kurucusu: Selahaddin Eyyubi Kurulduğu Yer: Mısır Başkenti: Kahire Hakimiyet Sahası: Mısır, Suriye, Hicaz ve Güneydoğu Anadolu En Güçlü Hükümdarı: Selahaddin Eyyubi Selahaddin Eyyubi Dönemi: –    Fatımi Devleti’ni yıkarak kendi devletini kurdu. –    Mısır’ın dışında Suriye, Hicaz ve Lübnan’ı kontrolü altına aldı. –    Hıttin Savaşı’nda Kudüs Kralı yenerek Kudüs’ü haçlılardan geri aldı. Bu ... Devamını Oku »

Harzemşahlar (Harizmşahlar) Konu Anlatımı (KPSS Tarih)

HARZEMŞAHLAR (1097–1231) Kurucusu: İl-Arslan Kurulduğu Yer: Harzem (Harezm) Harezm: Ceyhun ırmağının Aral gölüne döküldüğü bölge. Başkenti: Gürgenç (Ürgenç veya Harizm) En Güçlü Hükümdarı: Alaaddin Tekiş (Bazı kaynaklarda diğer bir hükümdar olan Alaaddin Muhammed en güçlü hükümdar olarak belirtilir.) Hâkimiyet Sahası: Muaveraünnehir ve Horasan –   İl-Arslan tarafından kurulan devlet Alaaddin Muhammed zamanında Moğol istilasına uğradı ve yıkıldı. –    Celaleddin Harzemşah ... Devamını Oku »

Gazneliler Devleti Konu Anlatımı (KPSS Tarih)

GAZNELİLER (969–1187) 9. Sınıf Tarih dersi Türk-İslam Devletleri (10-13. yüzyıllar) ünitesi Karahanlılar konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir. Gazneli Devleti Kısa Özet: Devletin Adı: Doğu Afganistan’da ki başşehirleri Gazne’den almaktadır. Kurucusu: Alp Tekin (Tigin) (Samanoğulları Devleti’nin Herat valisi idi.) Kurulduğu Yer: Afganistan Başkenti: Gazne Hâkimiyet Sahası: Afganistan, Horasan ve Kuzey Hindistan Gazneli ... Devamını Oku »

Ihşidiler (Akşitler) Konu Anlatımı (KPSS Tarih)

IHŞİDİLER (AKŞİTLER) (935–969) 9. Sınıf Tarih dersi Türk-İslam Devletleri (10-13. yüzyıllar) ünitesi Mısır’da Kurulan Türk Devletleri konusunun alt başlığı olan Ihşidiler (Akşitler) özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir. Ihşidiler (Akşitler) Kısa Özet: Devletin   kurucusu   Maveraünnehir Türk beyleri sülalesinden olan Muhammed Ebubekir adında bir komutandır. Mısır valisi iken bağımsızlığını ilân eden Muhammed Ebubekir (Muhammed ... Devamını Oku »

Tolunoğulları Devleti Konu Anlatımı (KPSS Tarih)

TOLUNOĞULLARI (868–905) 9. Sınıf Tarih dersi Türk-İslam Devletleri (10-13. yüzyıllar) ünitesi Mısır’da Kurulan Türk Devletleri konusunun alt başlığı olan Tolunoğulları Devleti özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir. Tolunoğulları Kısa Özet: Oğuz Türklerinden olan Tolun oğlu Ahmet , Bağdat ile arası açılınca bağımsızlığını ilân etti . Mısır maliyesini düzeltip, halkı darlıktan kurtardığı için oldukça ... Devamını Oku »

Türklerin İslamiyeti Kabulü Konu Anlatımı (KPSS Tarih)

9. Sınıf Tarih dersi Türk-İslam Devletleri (10-13. yüzyıllar) ünitesi Türklerin İslamiyeti Kabulü konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ: Hz. Ömer zamanında Müslümanlar Sasani Devleti’ne son verince Müslüman Araplar ve Türkler ilk defa komşu oldular. Halife Osman zamanında Araplar Ceyhun nehrini aşınca Türk – Arap savaşları başladı. Bu sırada Göktürk ... Devamını Oku »

İslam Kültür ve Uygarlığı Konu Anlatımı

İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI Lise 1 tarih dersi eski müfredatında yer alan bu konu yeni müfredatla birlikte İslam Tarihi ve Uygarlığı ünitesi içine serpiştirilmiş. Hepsini bir arada tekrar etmek isteyenler aşağıdaki özeti okuyabilirler. 1.  Sosyal Yaşam: •   Hz.Muhammed ve Dört Halife devrinde halk, Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar olarak ikiye ayrılmış, Müslümanlar arasında ayrım yapılmamıştır. •   Emeviler hilafeti saltanat haline dönüştürmüşler, ... Devamını Oku »

Abbasi Devleti Konu Anlatımı

ABBASİLER DÖNEMİ ( 750-1258 ) 9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla Kadar) ünitesi İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı konusunun alt başlığı alan Abbasiler konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. – İlk Abbasi Halifesi Ebul Abbas Abdulah oldu. – Başkentleri Bağdat’tır. – Emeviler gibi ırkçılık yapmadılar, bu sebeple uzun yaşadılar. – Emeviler gibi büyük fetihlerle değil, bilimsel faaliyetlerle tanınırlar. – ... Devamını Oku »