Anasayfa / Tarih / İnkılap Tarihi / İnkılap Tarihi Özetleri / Mustafa Kemal, 5. Orduda Ders Notu

Mustafa Kemal, 5. Orduda Ders Notu


4.  CEPHELERDE

Mustafa Kemal,

Mustafa Kemal, Suriye’de bulunan 5. Orduda görevlendirildi. Burada görev yaptığı süre içinde bölgenin durumunu inceleyerek bir rapor hazırladı.

Şam’ın merkezden uzak olması geri kalmışlığının da önemli nedenle- rinden biriydi. Bu bölge Balkanlardaki Osmanlı kentlerine göre fazla gelişmemişti. Mustafa Kemal bu olumsuz tablonun ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyordu. I. Dünya Savaşı sırasında bir kısım Arapların İngilizler ile birlikte hareket etmeyi tercih ettikleri düşünülürse Mustafa Kemal’in ne kadar ileri görüşlü olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bölgede yaşadıklarından sonra kafasında bir ulus-devlet oluşturulmasının gerekliliği ön plana çıktı. Mustafa Kemal’in özellikle Arap topraklarının elde tutulamayacağına dair yaptığı tespit, I. Dünya Savaşı sırasında, buradaki komutanlığında aldığı kararları etkiledi.

Mustafa Kemal’in en önemli özelliklerinden biri de yaratıcı düşünceye sahip olmasıdır. Onun bu özelliğini, savaş meydanlarındaki başarılarında ve inkılaplarını gerçekleştirmesinde görmek mümkündür.

Mustafa Kemal, her cephenin konumuna göre savaş taktik ve yöntemleri geliştirmiştir. Dünya savaş tarihine geçen en önemlilerinden biri Sakarya Meydan Savaşı’nda uyguladığı savunma stratejisidir. Mustafa  Kemal, bu savaşta o tarihe kadar bir hat üzerinde uygulanan savunma anlayışını değiştirmiş ve onunyerine vatanın her karış toprağını öngören bir taktik uygulamasını ortaya koymuştur.

Atatürk, kararlı ve mücadeleci kişiliğini yenilikler yaparken de ortaya koydu. Yurt gezilerine çıkarak yapılacak inkılapların amacını Türk milletine anlattı. İnkılapları Türk milletinin desteğini alarak gerçekleştirdi. Eğitim kültür alanında yenilik, hukuk alanında yapılan yeni düzenlemeler ve uygulamalar bu tür örneklerdendir.


Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*