Anasayfa / Tarih / İnkılap Tarihi / İnkılap Tarihi Özetleri / İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Kısa Özet

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Kısa Özet


Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919) : İttifak Devletleri ile Almanya İmparatorluğu arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Almanya, Alsas-Loren’i Fransa’ya bıraktı. Topraklarının bir kısmını, yeni kurulacak olan Polonya Devleti’ne verdi. Sömürgelerini kaybetti. Askerî ve ekonomik kısıtlamalara maruz kaldı.

Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması (10 Eylül 1919) : Bu antlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalandı. Macaristan ayrı bir devlet oldu. Çekoslovakya ve Yugoslavya devletleri kuruldu. Galiçya, Romanya’ya verildi.

Neuilly (Nöyyi) Antlaşması (27 Kasım 1919) : Bu antlaşmaya göre Bulgaristan, topraklarından bir kısmını Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’na, Güney Dobruca’yı Romanya’ya, Gümülcine ve Dedeağaç’ı Yunanistan’a verdi.

Trianon (Triyanon) Antlaşması (4 Haziran 1920) : Macaristan, bağımsız bir devlet olma karşılığında Transilvanya’yı Romanya’ya bıraktı.

Sèvres (Sevr) Antlaşması (10 Ağustos 1920) : Türk yurdunun işgal belgesi olan bu antlaşma, padi- şahın başkanlığındaki Saltanat Şurası tarafından kabul edildi ama Türk halkının temsilcisi konumundaki TBMM tarafından Sevr Antlaşması onaylanmadı. Bu nedenle Sevr Antlaşması yürürlüğe girmedi. Kurtuluş Savaşı kazanılarak bunun yerine Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan antlaşmalar, yeni devletlerin kurulmasına ortam sağladı. Yenilen devletlere askerî ve ekonomik sınırlamalar getirdi. Avrupa’nın siyasi haritası tamamen değişti.


Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*