Anasayfa / Tarih / Tarih 1 Dersi / Tarih 1 Özetleri / İslâmiyet Öncesi Arap Yarımadasının Durumu Konu Anlatımı

İslâmiyet Öncesi Arap Yarımadasının Durumu Konu Anlatımı


İslâmiyet’ten Önce Arap Yarımadasının Durumu

Lise 9. SINIF Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. yüzyıla Kadar) ünitesi İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu konusunun alt başlığı alan Arap Yarımadası konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz.

1.    Arabistan yarımadasının güneyinde; Main, Seba, Himyeri
2.    Kuzey ve Orta Arabistan’da; Amelikalılar, Nebat, Tedmür, Hire, Lahmiler, Gassaniler  vardı.Bunlar genelde göçebe(bedevi) yaşıyordu.
3.    Hicaz bölgesinde; Mekke, Medine ve Taif site şehirleri var.

Siyasi Durum: Kabileciliğin, kan davalarının, köleciliğin, yağmacılığın ve zenginlerin sözünün geçtiği bir yönetim vardır.
Sosyal Hayat : Velilik (bir çeşit kabile şeyhinin korumacılığı), sistemi mevcut olup, kadınların hiç bir değeri yoktu, kız çocukları hor görülürdü ve kölecilik yaygındı. Misafirperverlik ve emanete hıyanet etmemek olumlu özellikleridir.
Ekonomik durum : Mekke’de kervan ticareti, Medine’de ise tarım faaliyetleri önemlidir. Haram aylarda savaş yapılmaz, Mekke’de kurulan Ukaz panayırlarında ticaret yapılırdı.
Dini durum : Putperestlik dini yaygındır. Ancak Hıristiyan, Musevi ve Hanif dinine inananlar da vardır. Kâbe kutsal kabul edilmekteydi.
Kültürel durum: Hac mevsiminde kurulan -UKAZ adı verilen  panayırlarda her türlü edebiyat, şiir, heykelcilik sanatlarıyla, sportif faaliyetler yapılırdı. Düzenlenen şiir yarışmalarında kazanan eserler, Kâ-be’nin duvarlarına asılırdı. Bunlara Muallakat-ı Seb’a () denilirdi.Mekke ticari ve dini merkez olma özelliğinden dolayı kültür etkileşiminin en yoğun olduğu yerdi.
Dar’ün-Nedve : Mekke’de olağanüstü durumlarda kurulan meclistir.


Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*