Anasayfa / KPSS Tarih / İlk Türk-İslam Devletlerinde Hükümet Konu Anlatımı (KPSS Tarih)

İlk Türk-İslam Devletlerinde Hükümet Konu Anlatımı (KPSS Tarih)


9. Sınıf Tarih dersi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10–13.YÜZYIL) ünitesi İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERnde Kültür ve Medeniyet  konusunun alt başlığı olan konusunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. hazırlığı yapan arkadaşlarımızın konuyu mutlaka dikkatlice okuması gerekir.

Kültür ve Medeniyet

HÜKÜMET

Büyük Selçuklu Devleti’nde devleti ilgilendiren tüm mesele­ler “Divan-ı Saltanat” adı verilen Büyük Divanda görüşülür­dü.

Büyük Divanın başkanı Sahib-i Divan-ı Saltanat unvanını kullanan vezirdi. Ayrıca Büyük Divana bağlı olarak kendi alanlarındaki işleri yürüten divanlar mevcuttur. Bunlar:

*         Divan-ı Tuğra (İnşa): Devletin iç ve dış tüm yazışmala­rını düzenleyen divandır.

*         Divan-ı İsraf: Devlete bağlı tüm kurumları denetleyen güçlü bir denetim teşkilatıdır. Bu divanın başkanına “Müsrif” denir.

*         Divan-ı Arz: Büyük Selçuklu Devleti’nde ordu ile ilgili tüm ihtiyaçlar Divan-ı Arz tarafından karşılanırdı.

*         Divan-ı İstifa: Mali işleri düzenleyen kuruldur. Bu kuru­lun başkanlığını “Müstefvi” adı verilen görevli yürütür­dü.

 

Taşra teşkilatında yer alan eyaletlerin başında şıhne” adı verilen askeri valiler, bölgelerin başında melik unvanını taşıyan hanedan mensupları bulunurdu.

Amid: Şehir ve kasabaların mülki idaresinden sorumludur (Sivil Vali).

Amil: Şehir ve kasabaların mali işlerinden sorumludur. Vergiler amiller tarafından toplanmaktadır.

Muhtesib: Belediye işlerinin kontrolünden sorumludur. Çarşı ve pazarlar muhtesibler tarafından denetlenir.

Ulag: Posta şebekesine verilen addır.

*         Adliye örgütü, şer’i hukuk ve örfi hukuk olarak ikiye ayrılmıştır.

 

– Şer’i davalara kadılar bakardı.

– Örfi davalara “Emir-i Dâd” (Adalet Bakanı) denen görevliler bakardı.

 

*         Bunlar dışında, devlete karşı işlenen ağır suçlar, sulta­nın başkanlığındaki özel mahkemede (Divan-ı Mezalim) hükme bağlanırdı. Divan-ı Mezalim‘in verdiği kararlar kesindi.


Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*