Anasayfa / Tarih / Tarih 2 Dersi / Tarih 2 Özetleri (sayfa 5)

Tarih 2 Özetleri

Tarih 2 Özetleri, Konu Anlatımları

Fransız İhtilali Konu Anlatımı

Tarih 2 müfredatına dahil olan konunun KPSS ye hazırlanan arkadaşlar tarafından konu bütünlüğü sağlamak adına dikkatlice okunması gerekir. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ Fransız İhtilali Avrupa devletleri Meternik Sistemi politikasını hangi amaçla oluşturmuşlardır? Belirtiniz. Fransız İhtilalini Hazırlayan Nedenler: 1)Kralın,soyluların ve rahiplerin rahatça yaşarken, halkın ağır vergiler altında ezilmesi. 2)Burjuvaların ve köylülerin yönetimde hiçbir söz hakkının bulunmaması. 3)Jean Jacques ... Devamını Oku »

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması Konu Anlatımı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması Amerika’nın keşfinden sonra İngilizler Kuzey Amerika’da 13 koloni kurmuştu.İngiltere, 7 yıl savaşları sırasında ekonomik yönden büyük zarar uğramıştı.Bu zararı karşılamak isteyen İngiltere kolonilerden yeni vergi almak istedi.13 koloni I.Filedelfiya Kongresi’ni toplayarak bu isteği reddetti.(1774) Hatta bütün İngiliz malları denize döküldü. İngiltere’den kolonilerin izni olmadan vergilerin arttırılmaması ve ticareti engelleyici kanunlar koymaması istendi. İngiltere bunları kabul etmeyince ... Devamını Oku »

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri Konu Anlatımı

Rus donanması hangi güzergâhı izleyerek Çeşme’de Osmanlı donanmasını yakmıştır? Baltık Denizi’nden hareket eden Rus Donanması Manş Denizi’ni geçerek Atlas Okyanusu’na açılmış, ardından Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girmiş ve Çeşme’ye kadar gelmiştir. Grek ve Dakya projelerini Rusların Osmanlı Devleti üzerindeki tarihi hedefleri açısından değerlendiriniz. Grek Projesi Nedir? Projeye göre Türkler Avrupa’dan atılacak, İstanbul merkez olmak üzere bir Rus prensinin yönetiminde Grek Devleti ... Devamını Oku »

Avrupa’da Sanayi İnkılabı Konu Anlatımı

Tarih 2 dersi konusu olan Avrupa’da Sanayi İnkılabı direk KPSS Tarih müfredatına girmesede özellikle Sanayi İnkılabının Osmanlı’ya etkilerinin tam kavranılabilmesi açısından dikkatli okunması gerekmektedir. Avrupa’da Sanayi İnkılabı · Her türlü üretim faaliyetinde kol gücünün yerini, makine gücünün almasıdır. · Sanayi İnkılâbı, 18. Yüzyılda ilk olarak İngiltere’de dokuma sektöründe başlamıştır. Sanayi İnkılâbı’nın Sebepleri: · Coğrafi keşifler ve sömürgecilikle ele geçen zenginlik kaynakları ... Devamını Oku »

Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne Etkileri Konu Anlatımı

Sanayi İnkılabı’nın sanayileşemeyen ülkeler ve Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri neler olmuştur? Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne Etkileri ·         Avrupa devletlerinin sömürgecilik yarışını hız­landırmaları Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. Çünkü zaten daha önce verilen kapitülasyonlar yü­zünden devletin, ekonomik yönden Avrupalılarla rekabet edecek gücü yoktu. ·         Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkiledi. ·         Dış ticaret dengesi bozuldu. İthalat çoğaldı, ihracat azaldı. ·          Osmanlı ülkesi 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa mallarının ... Devamını Oku »

Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler Konu Anlatımı

Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri sonrası skolâstik düşünce sistemi yıkıldı. · 17. yüzyılda Akıl Çağı, 18. Yüzyılda ise Aydınlanma Çağı denilen düşünce akımı ortaya çıktı. · 18. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan her konuda akla öncülük tanıyan düşünce sistemine “Aydınlanma”, bu düşünce sistemi ile gelen yeni döneme ise “Aydınlanma Çağı” adı verilir. · Aydınlanma Çağı’nda “aklın kullanılması ... Devamını Oku »

III. Ahmet Dönemi (Lale Devri) Islahatları Konu Anlatımı

III. Ahmet Dönemi (Lale Devri) Islahatları Lale Devri(1718–1730) Pasarofça antlaşması ile başlayıp Patrona Halil isyanı ile sona eren dönemdir. Devrin padişahı III. Ahmet sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır. 1-   Avrupa’ya ilk kez geçici elçiler gönderildi. (Viyana, Paris, Varşova, Moskova ) SORU: Bu durum neyin göstergesidir? 2–   1727 de Müslümanlar matbaayı kullanmaya başladılar. (Gayrimüslimler Osmanlıda ilk kez 1450 yılında matbaa ... Devamını Oku »

III. Ahmet Dönemi Siyasi Olayları Konu Anlatımı

III. Ahmet Dönemi Siyasi Olayları Edirne Olayı ve III. Ahmet’in Padişah Olması II. Mustafa Karlofça Antlaşmasından sonra Edirne’ye çekilmişti. Devlet işleri Şeyhülislam Feyzullah Efendinin eline kalmıştı.  Şeyhülislam bu durumdan yararlanarak yakınlarını önemli devlet memurluklarına getirmişti. Bu sırada padişahın Edirne’de oturması, orada saraylar yaptırması birçok kişiyi telaşa düşürmüştü. Bunun üzerine Şeyhülislamın düşmanları ve çıkarları elden gidenler harekete geçerek padişahın İstanbul’a gelmesini ... Devamını Oku »

18. Yy.da Osmanlı Devleti’nin ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikaları Konu Anlatımı

Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti üzerinde izledikleri politikalar hakkında neler söylenebilir? 18. Yy.da Osmanlı Devleti’nin ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikaları 18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel politikası: Karlofça ve İstanbul Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri alabilmek için Rusya, Avusturya, Venedik ve İran ile savaşmış fakat topraklarını geri alamadığı gibi daha fazlasını da kaybetmiştir. Bu yüzyılın sonlarında yılların dostu Fransa’da Osmanlı’ya saldırmıştır. Bu ... Devamını Oku »

18. Yüzyılda Avrupa Devletlerinin Genel Durumları Konu Anlatımı

AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII. YÜZYIL) ünitesinin Avrupa Devletlerinin Genel Durumları konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Avrupa Devletlerinin Genel Durumları   XVIII. yüzyılda Avrupa’da mutlakiyet yönetimine dayalı merkezî krallıklar ve prenslikler bulunmaktaydı. XVIII. yüzyıl, Avrupa tarihi devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında diplomasi ve ittifakların ön plana çıktığı bir dönemdir. Bu ittifakların oluşumunda dinî birliktelikler ve devletlerin millî çıkarları belirleyici olmuştur. Avrupa devletleri Makyavelizm olarak ... Devamını Oku »