Anasayfa / Tarih / Tarih 1 Dersi (sayfa 10)

Tarih 1 Dersi

Avarlar Konu Anlatımı

Avarlar (562-805) Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Avarlar’ın ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Avar adı: Karşı koyan anlamına gelir. Hem Asya’da hem Avrupa’da devlet kuran Türk topluluğu. En ünlü hükümdarı: Bayan Kağan Çin kaynaklarında Juan-Juan, Arap ve Bizans ... Devamını Oku »

Bulgarlar Konu Anlatımı

Bulgarlar (630-864-[1237]) Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Bulgarlar’ın ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Bulgar Adı: Karışmak anlamına gelir. Tarih boyunca 3 Bulgar devleti kurulmuştur. Büyük Bulgaria, Tuna Bulgar Devleti, Volga (İtil-İdil,Kama) Bulgar Devleti Avrupa Hun İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ... Devamını Oku »

Hazarlar Konu Anlatımı

Hazarlar (630-968) Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Hazarlar’ın ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Hazarlar, I. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasından sonra Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkaslar bölgesinde bir hakanlık olarak kurulmuştur (630). Hazarlar, Bizans, Sasani ve Müslüman Araplarla asker , ... Devamını Oku »

Macarlar Konu Anlatımı

Macarlar Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Macarlar’ın ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Fin-Ugor kavimlerinin büyük bir bölümü, Volga Nehri ile Ural Dağları arasında yaşamışlardır. Bu kavimler V. yüzyılda Don Nehri kıyılarına gelerek burada yaşayan Onogurlar ile kaynaştılar. Bunun ... Devamını Oku »

Peçenekler Konu Anlatımı

Peçenekler Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Peçenekler’in ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Peçenekler; hiçbir zaman devlet kuramayan Türk boyu. Balkaş Gölü çevresinde I. Kök Türk Devleti ne bağlı olarak yaşayan Peçenekler Talas Savaşı ndan (751) sonra güçlenen Karlukların ... Devamını Oku »

Kıpçaklar (Kumanlar) Konu Anlatımı

Kıpçaklar (Kumanlar) Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Kıpçaklar (Kumanlar)’ın ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Kıpçak Adı: Moğol ve Çin kaynaklarında: kıpçak;  Bizans  kaynaklarında: kuman; Macarlar kaynaklarında: kun olarak geçer. Codex Cumanicus ( Kıpçak kitabı ): Latince Kıpçak kitabı. ... Devamını Oku »

Oğuzlar (Uzlar) Konu Anlatımı

Oğuzlar (Uzlar) Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Oğuzlar (Uzlar)’ın ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Oğuz: Ok+uz= Okuz = Oğuz = Boylar, kabileler anlamına gelir. Oğuzlara, Araplar Guz, Bizanslılar Uz, Ruslar Tork demişlerdir. Oğuzlara Müslüman olduktan sonra ” Türkmen ... Devamını Oku »

Sibirler (Sabirler-Sabarlar) Konu Anlatımı

Sabirler (Sibirler-Sabarlar) Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Sabirler (Sibirler-Sabarlar)’ın ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Sabirler (Sibirler-Sabarlar): Başı boş gezen, yoldan çıkan anlamına gelir. Savaşçı özellikleri ile tanınan Türk topluluğu. Anadolu’ya 2. Türk akınını yaptılar. 515-516 yıllarında Kafkaslardan Anadolu’ya ... Devamını Oku »

Başkırtlar (Başkurtlar) Konu Anlatımı

Başkırtlar (Başkurtlar) Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Başkırtlar (Başkurtlar)’ın ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Ural Dağları çevresinde yaşayan Başkırtlar, IV. yüzyıldan X. yüzyıla kadar çeşitli Türk boylarına bağlı olarak varlıkların sürdürdüler. Cengiz Han Döneminde Moğol egemenliğine girdiler. XIII. ... Devamını Oku »

Türgişler (Türgeşler) Konu Anlatımı

Türgeşler (Türgişler) Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusunun alt başlığı olan Türgeşler’in ders notu aşağıda paylaşılmıştır. KPSS Tarih hazırlığı yapan arkadaşarımızda mutlaka dikkatli bir şekilde konuyu okumalıdır. Talas ve Çu ırmakları ile Issık Gölü kenarında yaşamışlardır. Egemenlikleri altında yaşadıkları Batı Köktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra bağımsızlıklarına kavuşmuşlardı. Bilinen ilk hükümdarları Baga Tarkan’dır. II. ... Devamını Oku »