İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) Konu AnlatımıGoogle

Kategori İnkılap Tarihi Özetleri | KPSS Tarih Cevap Yaz

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) İngilizlerin  desteğiyle  15  Mayıs  1919  Perşembe  sabahı,  üç  alay  Yunan işgal  gücü,  Pasaport  İskelesi ’nden  karaya  çıktı.  Birkaç  gün  öncesinden  beri İzmir’e  Yunanlıların  çıkması  durumunda  sessiz  kalınmaması  gereğini ,  gazetesi Hukukubeşer’de  (İnsan  Hakları)  dile  getiren  Hasan  Tahsin  (Osman  Nevres)  Bey,  silahını  ateşleyerek  Yunan  bayrağını  taşıyan  askeri  öldürdü.  Bunun üzerine  Hasan  […]

, ,

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Kısa ÖzetGoogle

Kategori İnkılap Tarihi Özetleri | KPSS Tarih Cevap Yaz

İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar Versailles (Versay) Antlaşması (28 Haziran 1919) : İttifak Devletleri ile Almanya İmparatorluğu arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Almanya, Alsas-Loren’i Fransa’ya bıraktı. Topraklarının bir kısmını, yeni kurulacak olan Polonya Devleti’ne verdi. Sömürgelerini kaybetti. Askerî ve ekonomik kısıtlamalara maruz kaldı. Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması (10 Eylül 1919) : Bu antlaşmanın imzalanmasıyla birlikte […]

, , ,

Paris Barış Konferansı Konu AnlatımıGoogle

Kategori Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Özetleri | İnkılap Tarihi Özetleri | KPSS Tarih Cevap Yaz

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) I. Dünya Savaşı’ndan zaferle çıkan İtilaf Devletlerinin temsilcileri, İttifak Devletlerine kabul etti- recekleri antlaşmaların temel ayrıntılarını belirlemek üzere 1919 Ocak ayında Paris’te toplandılar. Bu konferansa İtalya, ABD, İngiltere, Fransa, Japonya ve Yunanistan’ın yanı sıra Anadolu topraklarında hak iddia eden Ermeniler de katıldı. Ayrıca Araplar da Osmanlı toprakları üzerinde çoğunlukta […]

, , , , ,

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanması Karşısında Mustafa Kemal’in TutumuGoogle

Kategori İnkılap Tarihi Özetleri | KPSS Tarih Cevap Yaz

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanması Karşısında Mustafa Kemal’in Tutumu Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalandığı gün Mustafa Kemal de Adana’da Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandı. İleri görüşlü bir komutan olan Mustafa Kemal, ateşkes hükümlerinin uygulanması hâlinde vatanın işgale uğrayacağını biliyordu. Bu nedenle İstanbul’a gönderdiği yazı ve telgraflarla hangi bölgelerin müttefikler tarafından işgal edilebileceğini soruyor, İskenderun’un işgal edilmek istenmesi […]

, , , ,

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanması Karşısında Halkın TutumuGoogle

Kategori İnkılap Tarihi Özetleri | KPSS Tarih 2 Comments

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanması Karşısında Halkın Tutumu Toplumun bir bölümü padişahın istekleri doğrultusunda hareket ederken, bir kısım aydın, gazeteci ve devletin ileri gelenleri özellikle himaye fikrini benimsemişlerdi. Ancak Anadolu halkının büyük bir bölümü bağımsızlığı elde etmek için direnişe geçmeyi tercih etti. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından Türk halkı başlayan işgallere karşı öncelikle Müdafaayıhukuk ve Reddiilhak cemiyetlerini […]

, , ,

2013-2014 Lise 4. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 4 Saatlik Yıllık PlanGoogle

Kategori 2013-2014 Tarih Dersi Yıllık Plan Cevap Yaz

2013-2014 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Saatlik Yıllık Planı için tıklayınız. Bu plan 11.05.2012 tarih ve 37 sayılı Orta Öğretim 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programına uygun olarak hazırlanmıştır.

, , , , , ,

2013-2014 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Saatlik Yıllık PlanGoogle

Kategori 2013-2014 Tarih Dersi Yıllık Plan Cevap Yaz

2013-2014 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Saatlik Yıllık Planı için tıklayınız. Bu plan 11.05.2012 tarih ve 37 sayılı Orta Öğretim 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programına uygun olarak hazırlanmıştır.

, , , , , ,

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanması Karşısında Osmanlı Devleti’nin TutumuGoogle

Kategori İnkılap Tarihi Özetleri | KPSS Tarih Cevap Yaz

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Uygulanması Karşısında Osmanlı Devleti’nin Tutumu Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında başlayan işgallere karşı, tepkisiz kalarak teslimiyetçi bir anlayış benimsedi. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kendi bölgelerini korumaya yönelik kurulan örgütlerle, işgal kuvvetleri ve onların destekledikleri azınlıklar arasında olaylar yaşanmaya başladı. Halkın bir kısmının Osmanlı yönetimine karşı güveni azaldı. Osmanlı Devleti direnişi kırmak için […]

, , , ,

Mondros Ateşkes Antlaşması ÖzetiGoogle

Kategori İnkılap Tarihi Özetleri | KPSS Tarih | Tarih 2 Özetleri Cevap Yaz

MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI İtilaf Devletleri, yenildiklerini kabul eden İttifak Devletleriyle I. Dünya Savaşı’nı sonuçlandıracak ateş- kes anlaşmalarını art arda imzaladılar. Osmanlı Devleti’nin ve birlikte savaştığı İttifak Devletlerinin ateş- kes istemelerinin ardından Sadrazam Talat Paşa görevinden ayrıldı. Onun yerine hükûmeti kurmakla görevlendirilen Ahmet İzzet Paşa, İtilaf Devletlerinden Wilson İlkeleri doğrultusunda hareket edilmesini istedi. İtilaf Devletlerinden olumlu […]

, , , , , , ,

I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Sonuçları Ders NotuGoogle

Kategori Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Özetleri | İnkılap Tarihi Özetleri | KPSS Tarih | Tarih 2 Özetleri Cevap Yaz

Osmanlı Devleti’nin Mücadele Ettiği Cepheler Dikkat: Aşağıda ki konu lise 2 tarih dersi En Uzun Yüzyıl Ünitesi, İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ünitesi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 20. yüzyıl başlarında dünya ünitesi ile KPSS Tarih derslerinde işe yarayacaktır. Savaşın Sona Ermesi Almanya, denizaltıları ile ABD tarafından İtilaf Devletlerine gönderilen yardımları engellemeye başladı. […]

, , , ,

TOP